Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Συνεργασία σε θέματα ισότητας

Ελλάδα και Βοσνία ΕρζεγοβίνηIMG_1308

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, παρευρέθηκε στο Σαράγεβο, στη διεθνή διάσκεψη Υπουργών για τη Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), στο πλαίσιο της Προεδρίας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Σκοπός της διάσκεψης, με τίτλο «Monitoring the implementation of the Istanbul Convention: New synergies», ήταν η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών και η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης στα κράτη που έχει ήδη κυρωθεί.
Η Γενική Γραμματέας, στην παρέμβασή της τόνισε ότι ο στόχος της ΓΓΙΦ σχετικά με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι να κυρωθεί από τη Βουλή το συντομότερο δυνατόν. Απαραίτητη θεωρείται η εναρμόνιση του δικαίου που επιβάλει η Σύμβαση και του εσωτερικού μας δικαίου. Η υλοποίηση της Σύμβασης θα ξεκινήσει με την ψήφιση ενιαίου Νόμου για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε όλους τους τομείς της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής. Για το σκοπό αυτό, μέχρι στιγμής έχει συσταθεί επίσημα (ΦΕΚ 699/ΥΟΔΔ/30.9.2015) προπαρασκευαστική Επιτροπή Έργου προκειμένου να δημιουργήσει ένα επιστημονικό εργαλείο- πόρισμα, το οποίο θα βοηθήσει την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που θα οριστεί αργότερα.
Στο πλαίσιο της ανταλλαγής καλών πρακτικών, η Γενική Γραμματέας συναντήθηκε με την Υπουργό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προσφύγων της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Semiha Borovac, με την οποία συζήτησαν για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα σε σχέση με την Ισότητα των φύλων, την ενδοοικογενειακή βία καθώς και για τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών και τις άδειες μητρότητας. Συμφώνησαν σε μελλοντική συνεργασία των δύο χωρών με σκοπό την ενδυνάμωση των γυναικών και την προώθηση της ισότητας σε όλους τους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας.
Στη συνέχεια, συναντήθηκε με τον εκτελεστικό διευθυντή της ΜΚΟ «Sarajevo open center», Sasa Gavric, με τον οποίο συζήτησαν για τη συνεργασία των ΜΚΟ με τους κυβερνητικούς φορείς της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και της Ελλάδας αντίστοιχα και για τις δράσεις στις οποίες εστιάζουν.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη Διευθύντρια της Κρατικής Υπηρεσίας Ισότητας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Samra Filipovic και με τη Συνήγορο επί θεμάτων Ισότητας της Κροατίας, Visnja Ljubicic. Συζητήθηκε το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ελλάδας σε ένα υπό σύσταση περιφερειακό όργανο των χωρών των Βαλκανίων για θέματα Ισότητας και ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο θα αποτελέσει θέμα διαβούλευσης για την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
Τέλος, η Γενική Γραμματέας ευχαριστεί θερμά τον Έλληνα Πρέσβη στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, κ. Κάρολο Γάδη καθώς και τους συνεργάτες του για την σημαντική βοήθεια και συμβολή τους στην πραγματοποίηση αυτού του ταξιδιού.