Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ειδικές Άδειες αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών

Ξεκινά η κατάθεση αιτήσεων στην Π.Ε. Πιερίαςtrata

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινά άμεσα η κατάθεση αιτήσεων για την έκδοση Ειδικών Αδειών αλίευσης των μεγάλων πελαγικών ειδών (ερυθρός τόνος, μακρύπτερος τόνος και ξιφίας) για το έτος 2016, σύμφωνα με τις συστάσεις διεθνών περιφερειακών οργανισμών (ICCAT, GFCM) και την σχετική Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015, για τον ερυθρό τόνο στην αρμόδια υπηρεσία της ΠΕ Πιερίας, ενώ οι αιτήσεις για ξιφία και μακρύπτερο τόνο γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Σ.Π.Α. Για να γίνει αποδεκτή αίτηση, θα πρέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη οπωσδήποτε να έχουν αλιευτική άδεια σε ισχύ, ολικό μήκος μεγαλύτερο των 9 μέτρων, στην αλιευτική τους άδεια να αναγράφονται τα αλιευτικά εργαλεία με κωδικούς LHM (αγκιστρωτά εργαλεία χειρός) και LLD (παρασυρόμενα παραγάδια) αλλά όχι αυτά με κωδικούς OTB (τράτα βυθού) και SB (βιντζότρατα), εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών (VMS) καθώς και ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής (ERS). Επίσης, θα πρέπει να μην έχουν υποπέσει σε αλιευτική παράβαση, από τις αναφερόμενες στο άρθρο 9 της παραπάνω Απόφασης, κατά το έτος που προηγείται της αίτησης και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση, χορηγούνται δυο ειδικές άδειες αλίευσης τόνου σε αλιείς ηλικίας κάτω των 40 ετών, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση για πρώτη φορά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία στα τηλέφωνα 2351351140 και -141, κα. Βουλγαρίδου και κ. Δαφνάκης, αντίστοιχα.