Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Λίγο μετά… την Πορτογαλία και λίγο πριν… τη Σουηδία!

Το ΤΕΕ ΕΑ Κατερίνης στην ΤσεχίαOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ακολουθώντας τη σύγχρονη εκπαιδευτική φιλοσοφία της δια βίου μάθησης, οι εκπαιδευτικοί του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Κατερίνης παρακολούθησαν το δεύτερο κύκλο εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του ERASMUS+, στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Πρόκειται για τη Βασική Δράση 1- Κινητικότητα Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης/Επιμόρφωση Προσωπικού.

Η εκπαίδευσή τους αποτελεί συνέχεια του «Ηγούμαι της εκπαίδευσης σε εξωτερικό περιβάλλον» (Outdoor Leadership), που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο στην Πορτογαλία, ενώ θα ακολουθήσει και τρίτη στη Σουηδία. Ο τίτλος του προγράμματος για το οποίο εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται το σχολείο είναι «Αισθητηριακή και Βιωματική Μάθηση σε Εξωτερικό Περιβάλλον» και η επιμόρφωση στη Δημοκρατία της Τσεχίας είχε τίτλο «Διδάσκοντας Διαφορετικά Αντικείμενα στη Φύση» (Teaching Different Subjects Outdoors). Οι φορείς υποδοχής και διοργάνωσης των εκπαιδεύσεων είναι το Educational Centre of Kinda (Kinda Larcentrum – Outdoor Environmental Education) http://www.kindalarcentrum.se της Σουηδίας, σε συνεργασία με την εταιρία Outdoored της Τσεχίας http://www.outdoored.cz/. Οι δύο φορείς έχουν μακρά εμπειρία στην εκπαίδευση στη φύση και τα τελευταία δέκα έτη εκπαιδεύουν εκπαιδευτικούς απ’ όλη την Ευρώπη για τη διάχυση και εξάπλωση της φιλοσοφίας της μάθησης εκτός τάξης. Αναφορικά με το ΤΕΕ ΕΑ Κατερίνης, η μάθηση σ’ εξωτερικό περιβάλλον είναι βασικό εργαλείο επικοινωνίας, εκπαίδευσης και παρέμβασης σε όλα τα μαθήματα. Τα τρία προγράμματα ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στο βασικό στόχο του σχολείου που είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού και η πρόσβαση σε μεθόδους-εργαλεία διδασκαλίας, ώστε να οργανωθεί κατάλληλα ο αντίστοιχος τρόπος μάθησης. Αυτό ανταποκρίνεται άριστα στο ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης του σχολείου και αντανακλά τις ανάγκες του όσο αφορά στη βελτίωση της ποιότητας και τη διεθνοποίηση, παράγοντες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του ιδρύματος από το ΙΚΥ και στην έγκριση του αντίστοιχου σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι τρεις εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, φιλοξενήθηκαν και εκπαιδεύτηκαν στους χώρους του Ovcin της Νότιας Βοημίας. Το Ovcin είναι το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Καρόλου, κοντά στην ιστορική πόλη Jindřichův Hradec. Τα μαθήματα έγιναν στην αγγλική γλώσσα και αποκλειστικά στην ύπαιθρο, τόσο στις εγκαταστάσεις του κέντρου όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, σε αρκετά σκληρές συνθήκες, όπως άλλωστε είναι και η διαβίωση στη φύση. Πιο συγκεκριμένα, περιλάμβαναν εκπαιδευτικά παιχνίδια και μεθόδους διδασκαλίας με φυσικό τρόπο και μέσα, πεζοπορίες και παραποτάμια εκπαίδευση, διαβίωση στην ύπαιθρο, ποδηλασία και κατασκευές στη φύση. Στην ομώνυμη πόλη πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χιλίων μαθητών, το Vítězslav Novák Grammar School, ένα ιστορικό σχολείο, κόσμημα αρχιτεκτονικής και παράδοσης στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της Τσεχίας.

Vítězslav Novák Grammar School
Η ομάδα των εκπαιδευομένων αποτελούνταν από είκοσι πέντε συνολικά εκπαιδευτικούς απ’ όλη την Ευρώπη και απ’ όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Αναμφισβήτητα, το γεγονός αυτό είχε πρόσθετη αξία για τους εκπαιδευτικούς του ΤΕΕ ΕΑ Κατερίνης, που ήρθαν σε επαφή με διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης, αντάλλαξαν απόψεις με τους συναδέλφους τους και πλούτισαν τις γνώσεις και τις γλωσσικές τους δεξιότητες σ’ ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον μωσαϊκό παράδοσης και πολιτισμού.
Μαριάννα Καβουνίδου
Γεωπόνος MEd, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
ΤΕΕ ΕΑ Κατερίνης