Τα Ολύμπια Νέα

Ελλάδα

Στο «Καιάδα» η κοινωνική ασφάλιση

Η ΑΔΕΔΥ προετοιμάζει κινητοποιήσειςADEDY

Η κοινωνική ασφάλιση οδηγείται στον Καιάδα τονίζει χαρακτηριστικά η ΑΔΕΔΥ, επισημαίνοντας ότι με το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, που ήδη έχει καταταθεί στη Βουλή, η κυβέρνηση ακυρώνει ξανά τη δυνατότητα χρηματοδότησης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

Όπως εξηγεί, η κυβέρνηση με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά προετοιμάζει το έδαφος για πλήρη ανατροπή του Ασφαλιστικού, υποκύπτοντας στις πιέσεις των δανειστών για πληρωμή του χρέους από τις συντάξεις και τους μισθούς. Η ΑΔΕΔΥ απαιτώντας απόσυρση των σχετικών διατάξεων καλεί σε κινητοποιήσεις.

Με τίτλο «η κοινωνική ασφάλιση στον Καιάδα» η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αναφέρει στην ανακοίνωσή της: «Στις 12/10/2015 το Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων αποφάσισε την καταβολή,… έναντι…, του 50% του μερίσματος στους δικαιούχους του, εξαιτίας της ανυπαρξίας διαθέσιμων και την ως εκ τούτου αδυναμία πληρωμής των μερισμάτων.» » Είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες συναντήσεις του Προέδρου του Δ.Σ. με την πολιτική ηγεσία, αιτήματα του Δ.Σ. προς το Υπουργείο για έκτακτη χρηματοδότηση του Ταμείου πλην όμως δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.» » Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει επανειλημμένα καταγγείλει της επί δεκαετίες κυβερνητικές πολιτικές που λεηλάτησαν τα αποθεματικά του Ταμείου.» » Παράλληλα είχε προειδοποιήσει ότι η κατάργηση της κράτησης του 3% επί των Δημόσιων Δαπανών (από τη συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ) η οποία αποτελούσε έως την 1/1/2015 ουσιώδες έσοδο του ΜΤΠΥ, θα οδηγούσε σε οικονομική ασφυξία το Ταμείο και “ως δήθεν μοναδική λύση” τη μείωση των μερισμάτων.» » Για το λόγο αυτό το συνδικαλιστικό δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα αγωνίστηκε για την επαναφορά της κράτησης του 3% και τη θεσμοθέτηση νέων πόρων ή την χρηματοδότηση του Ταμείου από τον ΑΚΑΓΕ. Η ενίσχυση των αποθεματικών του Ταμείου μέσω χρηματοδότησης από τον ΑΚΑΓΕ διασφαλίστηκε με τον Ν.4331/2015.» » Ωστόσο με το πολυνομοσχέδιο που έχει καταθέσει στη Βουλή η νέα Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ακυρώνει ξανά τη δυνατότητα χρηματοδότησης του Ταμείου.» » Με τον τρόπο αυτό: -Νομοθετεί, ουσιαστικά, τη μείωση του μερίσματος του ΜΤΠΥ. -Προετοιμάζει το έδαφος για την πλήρη ανατροπή του ασφαλιστικού συστήματος. -Υποκύπτει στις απαιτήσεις των δανειστών για πληρωμή του χρέους από τις συντάξεις και τους μισθούς. » Οι σχεδιαζόμενες περικοπές των συντάξεων έρχονται να προστεθούν στις δραματικές μέχρι σήμερα μειώσεις που έχουν υποστεί οι μερισματούχοι που ξεπερνούν το 35%, αποτελούν νέα επίθεση στα ήδη σφαγιασμένα δικαιώματα των συνταξιούχων βυθίζοντας τους στη φτώχεια και οδηγώντας τους στην απόγνωση». Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ «καλεί τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους στον κοινό αγώνα υπεράσπισης του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση και απαιτεί από την Κυβέρνηση να αποσύρει τις σχετικές διατάξεις» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πρώτα θύματα οι ένστολοι Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί και όσοι έχουν πάρει από το Δημόσιο πρόωρη-μειωμένη σύνταξη θα πληρώσουν το πρώτο κύμα των αλλαγών στο Ασφαλιστικό. Η «έκθεση συνεπειών» των ρυθμίσεων του πολυνομοσχεδίου που βρίσκεται στη Βουλή είναι αποκαλυπτική, δεδομένου ότι έχει συνταχθεί σε κατανοητή γλώσσα από τους υπηρεσιακούς του υπουργείου Οικονομικών.

Και αναφέρει ότι από τις ρυθμίσεις θα υπάρξουν:
-Δυσμενείς συνέπειες λόγω της μικρής μείωσης της σύνταξης των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1-9-2015 και μετά.
-Δυσμενείς συνέπειες λόγω της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 19-8-2015 και μετά.
-Δυσμενείς συνέπειες σε όσους η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη λόγω πρόωρης αποχώρησης, αφού το ποσό της μειωμένης αυτής σύνταξης μειώνεται περαιτέρω κατά 10% ως τη συμπλήρωση τού κατά περίπτωση προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
Αναλυτικά οι «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» και τα σχετικά άρθρα που συζητούνται στις επιτροπές της Βουλής και η «μετάφρασή» τους έχουν ως εξής:
Αρθρο 1 παρ. 1 και 2: Επιδιώκεται η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης όσων έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1-9-2015 και εφεξής και συγκεκριμένα ο υπολογισμός της σύνταξης για τον χρόνο της συντάξιμης υπηρεσίας τους από 1-1-2011 και ως την αποχώρησή τους βάσει των οικείων διατάξεων του ν. 3865/2010 που προβλέπουν ότι το ποσό της σύνταξης που κανονίζεται στον ενδιαφερόμενο αποτελεί άθροισμα δύο τμημάτων (βασική και αναλογική σύνταξη).
Αρθρο 1 παρ. 3: Επιδιώκεται η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης να αρχίσει από τις 19-8-2015 και όχι όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015 από την 14-8-2015.
Αρθρο 1 παρ. 4: Επιδιώκεται ο προσδιορισμός σε 67% του ποσοστού αναπηρίας των αναπήρων που εξαιρούνται από τον νέο τρόπο υπολογισμού του κατωτάτου ορίου σύνταξης. Ταυτόχρονα, προσδιορίζεται ρητά ότι και για τους δικαιούχους της σύνταξης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τη μείωση του ποσού της σύνταξης λόγω αποχώρησης του υπαλλήλου πριν από τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ισχύοντος ορίου.
Αρθρο 1 παρ. 5: Επιδιώκεται για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις περί καταβολής μειωμένης σύνταξης (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007), το συνολικό ποσό της μειωμένης σύνταξης να μειώνεται περαιτέρω κατά 10% ως τη συμπλήρωση των νέων ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των διατάξεων του ν. 4336/2015.
Αρθρο 1, παρ. 6: Επιδιώκεται η κατάργηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, επειδή για τις διατάξεις αυτές, όπως τελικά ψηφίστηκαν από τη Βουλή, δεν είχε γνωμοδοτήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 73 του Συντάγματος και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή τους.
Αρθρο 1, παρ. 7: Επιδιώκεται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να μην υποχρεούνται σε αποχώρηση από την Υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους.