Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Εκεί που δένουν τα καπνά…

Στις αγροτικές καπναποθήκες των χωριών της Πιερίας1

Το δέσιμο του καπνού αποτελεί το τελικό στάδιο της χωρικής επεξεργασίας του. Έχοντας ολοκληρωθεί η συγκομιδή και η αποξήρανση του καπνού στους κρεμανταλάδες, έρχεται η ώρα της αρχική επεξεργασίας του από τους ίδιους τους καπνοπαραγωγούς, η οποία έχει ως σκοπό να επιτευχθεί καπνός άριστης ποιότητας ως πρώτη ύλη για τα χαρμάνια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μετέπειτα στην παραγωγή τσιγάρων.

Τα ξηρά φύλλα του καπνού στα ράμματα, μεταφέρονται από τον κρεμανταλά στην καπναποθήκη του παραγωγού, όπου τα τοποθετούν στο πάτωμα σε αλλεπάλληλες στρώσεις «μπασκί». Μια διαδικασία όχι τόσο απλή όπως φαίνετε στην πράξη, που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να μην ανάψει ή μουχλιάσει ο καπνός, η οποία έχει σκοπό την καλή συντήρηση και στην οποία τα φύλλα παθαίνουν ειδική ζύμωση.
Κατά τη διαδικασία της ζύμωσης ο καπνός υφίσταται διάφορες αλλαγές στα χημικά του συστατικά και αυτό οφείλεται στη δράση ενζύμων Η δράση των ενζύμων αυτών εξαρτάται από τη υγρασία και τη θερμοκρασία. Κατά τη ζύμωση το άρωμα και οι καπνιστικές ιδιότητες των καπνών βελτιώνεται. Με το που μαλακώσει ο καιρός και υγρανθεί λίγο η ατμόσφαιρα τα καπνά συσκευάζονται με προσοχή σε κουτιά τα λεγόμενα «παραγωγικά δέματα», όπως τα λέγανε παλιά και είναι έτοιμα για πώληση στον έμπορο.
Η συσκευασία σε κουτιά γίνεται τοποθετώντας τα ράμματα μέσα σε αυτό σε στρώσεις, αφαιρώντας το σχοινί που κρατά τα φύλλα, με βάση το διαχωρισμό των φύλλων του σε διάφορες ποιότητες.
Η Αποθήκευσή του καπνού σε κούτες με βάση την ποιοτική του κατάταξης από τους παραγωγούς διευκολύνει την αποτελεσματική εφοδιαστική διαχείριση του καπνού κατά την μετέπειτα βιομηχανική επεξεργασία, δηλαδή την εμπορική.