Τα Ολύμπια Νέα

Κυριότερες Ειδήσεις / Τοπικά Νέα

Με το βλέμα στο περιβάλλον

Συνδέεται με το δίκτυο αποχέτευσης Ν. Τραπεζούντα και Κ. Αγιάννης1

Προχωρούν καθημερινά με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες σύνδεσης παροχών ακαθάρτων οικιών και καταστημάτων στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Αγιάννη και στη συνέχεια στην Τοπική Κοινότητα Νέας Τραπεζούντας, στο νέο δίκτυο αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Κορινού. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται στο ποσό των 320.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ενώ το αρχικό έργο « Αποχέτευση Ακαθάρτων Τ.Κ. Κάτω Αγιάννη και Νέας Τραπεζούντας», χρηματοδοτήθηκε 100% από το ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 4.380,00 ευρώ, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή καθώς αλλάζει την καθημερινότητα των κατοίκων και διασφαλίζει την υγιεινή και την ποιότητα της ζωής τους. Όπως τονίζει ο Πρόεδρος ΔΕΥΑ Κατερίνης Φώτης Δρούγκας «Η ΔΕΥΑ Κατερίνης , υλοποιώντας τις δεσμεύσεις του Δημάρχου Σάββα Χιονίδη, έχει αποδείξει πως διαθέτει τη συνέπεια, την υπευθυνότητα αλλά και την ευαισθησία τόσο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση, όσο και στη λειτουργία και στη συντήρηση των δικτύων αποχέτευσης, με σκοπό την προστασία της υγείας των πολιτών και τη φροντίδα του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος». Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των δημοτών αποτελεί δέσμευση από τη ΔΕΥΑ προς τους δημότες στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες. Αξίζει να σημειωθεί πως σύντομα θα ξεκινήσουν οι συνδέσεις στη Δημοτική Κοινότητα Σβορώνου, αφού έχει ήδη ολοκληρωθεί το έργο «Αποχετευτικό Οικισμού Σβορώνου», το οποίο χρηματοδοτήθηκε επίσης από το ΕΣΠΑ.