Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ψήφισμα

Οργανισμός Φεστιβάλ Ολύμπου9mKtWz1

Η διοίκηση του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου με την αναγγελία του θανάτου του Ιωάννη Παπαχρήστου, πατρός του προέδρου του ΟΡ.ΦΕ.Ο. Γρηγόρη Παπαχρήστου, σε έκτακτη συνεδρίαση την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, αποφάσισε ομόφωνα. -Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκδημήσαντα. -Να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία. -Να καταθέσει, αντί στεφάνου, χρηματικό ποσό στη Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης. -Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον τύπο. Το Δ.Σ. του ΟΡ.ΦΕ.Ο.