Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Τμήματα ζωγραφικής-Αγιογραφίας

Από την Εστία Πιερίδων ΜουσώνΝ ΣΠΑΝΟΣ

Η εφορεία εικαστικών της Εστίας Πιερίδων Μουσών Κατερίνης προγραμματίζει για τη φετινή περίοδο 20015-2016 τη δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης της ζωγραφικής και της αγιογραφικής τέχνης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον έφορο εικαστικών της Ε.Π.Μ. Κατερίνης Νικόλαο Σπανό, στο τηλέφωνο 6973537011.