Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Π.Ε. Πιερίαςfar

Σύμφωνα με το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) από 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση, περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Υποχρέωση απόκτησης του ανωτέρω πιστοποιητικού έχει αυτός στο όνομα του οποίου εκδίδονται τα παραστατικά προμήθειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή ο επιβλέπων τη χρήση αυτών.
Η παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης για την προετοιμασία των παραγωγών, που θα γίνεται από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στη ψηφιακή εφαρμογή του Υπουργείου, δεν είναι υποχρεωτική. Προς τούτο, στην ιστοσελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr είναι διαθέσιμη δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή για τον αυτοέλεγχο των σχετικών γνώσεων των παραγωγών, με τις ερωτήσεις που τίθενται στις εξετάσεις.
Τα κέντρα εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων (δημόσια ή ιδιωτικά), θα συγκεντρώσουν τους ενδιαφερόμενους για εξέταση παραγωγούς και θα συγκροτήσουν για το σκοπό αυτό τμήματα των 10 έως 20 ατόμων.
Οι ενδιαφερόμενοι, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, θα πρέπει να καταβάλλουν στα κέντρα αυτά την αξία του τέλους εξέτασης, το οποίο ορίζεται σε: 25 ευρώ, μέχρι τις 31η Αυγούστου 2015 και 50 ευρώ μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2015.
Η λίστα με τα αναγνωρισμένα κέντρα εξέτασης του Νομού μας βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.minagric.gr.