Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Με ασφάλεια σε Σκοτεινά και Φτέρη

Συνεχίζονται τα έργα βελτίωσης του δρόμου1

Συνεχίζονται με γοργό ρυθμό από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας οι εργασίες βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου Φωτεινά- Σκοτεινά-Φτέρη και συγκεκριμένα στο τμήμα Σκοτεινά -Φτέρη , μήκους περίπου 9 χλμ. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις αρχές Αυγούστου 2015 και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών δρόμου Σκοτείνα-Φτέρη» (Ολοκλήρωση τεχνικών έργων-αποπεράτωση ασφαλτικών εργασιών) προϋπολογισμού 400.000 ευρώ (με Φ.Π.Α. 23% ).
Οι επεμβάσεις έχουν γίνει τμηματικά και ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες άρσης καταπτώσεων, διαπλάτυνσης και κατασκευής υπενδεδυμένων τάφρων καθώς και ασφαλτόστρωσης.
Οι εργασίες που απομένουν αφορούν διαπλάτυνση και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε τμήμα του δρόμου μήκους περίπου 30μ, τοποθέτηση στηθαίων και διαγράμμιση.
«Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, καθημερινά υλοποιεί παρεμβάσεις για τη βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο που είναι στην αρμοδιότητά της», σχολίασε η αντιπεριφερειάρχης Σοφία Μαυρίδου, υπογραμμίζοντας πως βασικό μέλημα των παρεμβάσεων, είναι η ασφαλής διέλευση των οχημάτων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Πιερίας.