Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Και δεύτερος ταμιευτήρας νερού

Στα «Αηδημητρινά» της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας1

Στην κατασκευή του 2ου ταμιευτήρα άρδευσης στην περιοχή «Αηδημητρινά» της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας, προχωρά ο Δήμος Κατερίνης.

Πρόκειται για ένα υδραυλικό έργο, με το οποίο θα αρδευτεί μεγάλο τμήμα της περιοχής και περιλαμβάνει την κατασκευή αρδευτικού ταμιευτήρα και αγωγού εκκένωσης ( θα οδηγείται το νερό μέσω φρεατίων σε παρακείμενο ρέμα το οποίο θα καταλήγει στον ποταμό Ίταμο) και υπερχείλισης, την σύνδεση με υφιστάμενο αγωγό πλήρωσης καθώς και αγωγό μεταφοράς στην περιοχή άρδευσης.
Η δεξαμενή είναι ορθογωνικής διατομής σε έκταση 13900 τ.μ. με βάση μεγάλη 143×85,50μ., με βάση μικρή 111×53,50 μ., ύψος 8,00μ., ωφέλιμης χωριτικότητας 68.118,57κ.μ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 553.500,00 ευρώ και είναι χρηματοδοτούμενο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενταγμένο στο πρόγραμμα ¨Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδας 2007 – 2013¨.
Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση του νερού που σήμερα υπερχειλίζει ανεκμετάλλευτο στο έδαφος και η μεταφορά του από τον χωμάτινο ταμιευτήρα στις γεωργικές καλλιέργειες. Επίσης, εξασφαλίζεται η επάρκεια του νερού για την άρδευση των καλλιεργειών επιπλέον μιας έκτασης 366 στρεμμάτων (που αποτελείται από 146 στρέμματα καπνό, 110 στρέμματα ελαιώνες, 110 στρέμματα κερασώνες), εξασφαλίζοντας κατ΄επέκταση το εισόδημα των αγροτών οι οποίοι μέχρι τώρα καλλιεργούσαν κυρίως ξηρικές καλλιέργειες, προσβλέποντας στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών της περιοχής. Συνολικά, με τη χρήση του 1ου και του 2ου ταμιευτήρα νερού θα αρδεύονται 3.360 στρέμματα περίπου, λύνοντας οριστικά το πρόβλημα άρδευσης της περιοχής.
«Ο Δήμος Κατερίνης, στηρίζοντας τις αγροτικές περιοχές του δήμου δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών παραγωγής και παράλληλα δημιουργεί ένα όμορφο αισθητικό περιβάλλον με την δημιουργία του λιμναίου περιβάλλοντος το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί και ως χώρος αναψυχής», τονίζει χαρακτηριστικά ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος κος Δημήτρης Βαϊνάς.