Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Οδηγίες για την άδεια απόσταξης

Πως θα γίνεται η χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων2222222222

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ανακοινώθηκε ότι η χορήγηση βεβαιώσεων για την έκδοση άδειας απόσταξης θα γίνεται μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλουν προηγουμένως ηλεκτρονικά τη Δήλωση Συγκομιδής έτους 2014 .

Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που υποβάλλουν. Η υποβολή της Δήλωσης Συγκομιδής γίνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, www.minagric.gr, επιλέγοντας «Ψηφιακές Υπηρεσίες»-«Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» και «Σύνδεση» Για τους παραγωγούς οι οποίοι κατέχουν ήδη λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. δεν απαιτείται νέα εγγραφή αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν για πρόσβαση στο σύστημα εφαρμογών, τον ίδιο κωδικό. Αντίθετα οι παραγωγοί οι οποίοι δεν κατέχουν λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. είναι υποχρεωμένοι να κάνουν εγγραφή, ώστε να τους σταλεί στο e mail που δήλωσαν ο προσωπικός τους κωδικός με τον οποίο θα μπουν στην εφαρμογή. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2351 351 243 της Υπηρεσίας μας.