Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Καλεί ιδιώτες παιδιάτρους σε συνεργασία

Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

Με ανακοίνωσή του το Γ.Ν Κατερίνης καλεί ιδιώτες Παιδιάτρους σε συνεργασία με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) προκειμένου να καλυφθούν οι εφημεριακές ανάγκες της Παιδιατρικής Κλινικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης στη διεύθυνση 6ο χιλιόμετρο Κατερίνης-Αρωνά, Νέο Κεραμίδι, Τ.Κ. 60100 Κατερίνη, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιδιώτες παιδιάτρους» Θα επιλεγούν Παιδίατροι, για την ιατρική κάλυψη των εφημεριών της Παιδιατρικής Κλινικής και ΤΕΠ Παιδιατρικής. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από σήμερα Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2015 μέχρι και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015.