Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Το οδικό δίκτυο βελτιώνεται

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες…CAM02848

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες συνεχίζεται από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας το τεχνικό πρόγραμμα που αφορά παρεμβάσεις για την αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος-συντηρήσεις, επισημαίνει η Σοφία Μαυρίδου Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας εργασίες αποκατάστασης φθορών σε οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της.

Ειδικότερα, σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις από Περίσταση προς Καλλιθέα και Παραλία και αφορούν απόξεση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα (φρεζάρισμα), καθαρισμό με μηχανικό σάρωθρο και αποκατάσταση με νέο τάπητα ασφαλτικού. Οι εν λόγω παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο Βελτίωση – συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου (Ν.3345/2005) (Αποκατάσταση οδοστρωμάτων, σήμανση και προμήθεια ειδών διαγράμμισης, συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας οδικού δικτύου νομού). Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 200.000 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση των οδοστρωμάτων στο εύρος κατάληψης των οδών του επαρχιακού οδικού δικτύου του νοτίου τμήματος του Ν. Πιερίας, στην 1η επαρχιακή οδό Κατερίνης-Παραλίας και ειδικότερα από την είσοδο του οικισμού της Περιστάσεως ως την είσοδο του οικισμού της Παραλίας. Οι εργασίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την πλήρη εξυγίανση τμημάτων της οδού, την κατασκευή επενδεδυμενων ρείθρων απορροής όμβριων υδάτων, την απόξεση (φρεζάρισμα) του παλιού ασφαλτικού πριν γίνει η διάστρωση του ασφαλτομίγματος, την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας καθώς και τη διαγράμμιση των υπό συντήρηση οδών. Όπου απαιτούνται θα κατασκευαστούν ρείθρα για την απορροή των υδάτων οδού και αν απαιτείται θα καθαριστούν και υφιστάμενοι οχετοί της οδού. Για την ασφαλέστερη κυκλοφορία θα πραγματοποιηθεί διαγράμμιση των τμημάτων και ειδικότερα θα εκτελεστεί η πλήρης διαγράμμιση του τμήματος της οδού από την έξοδο του οικισμού της Περιστάσεως ως την είσοδο του οικισμού της Παραλίας και στις δυο κατευθύνσεις.