Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Διδασκαλία μέσω φυσικών υλικών

Τα Εκπαιδευτήρια Πλάτων στη Λετονία1

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «Εarly Learn to Learn Environment», στις αρχές Σεπτεμβρίου, τα Εκπαιδευτήρια Πλάτων παρευρέθηκαν στη Λετονία. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα αφορά το Νηπιαγωγείο και συγκεκριμένα τη διδασκαλία μέσω φυσικών υλικών.

Η διακρατική συνάντηση περιελάμβανε εταίρους από τις παρακάτω χώρες: Ελλάδα, Κροατία, Φινλανδία, Σουηδία, Βέλγιο, Λετονία και Τουρκία. Πριν από μερικούς μήνες είχε πραγματοποιηθεί στη Σουηδία η δεύτερη συνάντηση με εκπροσώπους όλων των χωρών.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής διδασκαλίας (με τη μέθοδο Project Based Learning – PBL) που εφαρμόστηκε σε όλες τις χώρες. Eπίσης, τέθηκαν μελλοντικοί στόχοι με γνώμονα την εποικοδομητική συνεργασία.
Το προσωπικό που εκπροσώπησε τα Εκπαιδευτήρια Πλάτων ήταν η Μαρία Νταντάμη και η Ευθαλία Μπουκλή, νηπιαγωγός.