Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Κάλλιο αργά…

Απομακρύνεται επικίνδυνο υλικό από περιοχή του Αιγινίου1

«Με εντατικούς ρυθμούς», μας ενημερώνει ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού, συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου εναπόθεσης φωσφογύψου στο Δημοτικό Διαμέρισμα, έναντι των διοδίων Αιγινίου. Το συγκεκριμένο «υλικό» το επικίνδυνο για την υγεία, είχε γίνει «θέμα» στην Πολιτεία πριν από… 6 χρόνια!

Φαίνεται τελικά ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και με το έργο «Αποκατάσταση Χώρου Εναπόθεσης Φωσφογύψου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αιγινίου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας» προϋπολογισμού μελέτης 149.937 ευρώ με Φ.Π.Α. και συμβατικού ποσού 143.940 ευρώ, το επικίνδυνο υλικό απομακρύνεται. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ και κατασκευάζεται με επιβλέπουσα υπηρεσία το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης (ΤΤΥ) της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Το έργο εκτελείται για να διασφαλισθεί η μη περαιτέρω διασπορά φωσφογύψου στο περιβάλλον δεδομένου ότι ο φωσφογύψος εκπέμπει ραδιενέργεια λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε φυσικά ραδιενεργά υλικά με κίνδυνο την δημόσια υγεία. Ο σκοπός είναι η εκτέλεση των απαραίτητων έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. «Έτσι επιλύεται ένα χρόνιο περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόβλημα που απασχολούσε έντονα τους κατοίκους της περιοχής», καταλήγει σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού