Τα Ολύμπια Νέα

Κοινωνικά

Η θάλασσα των πολιτισμών

Σημαντικές ανακοινώσεις στο Διεθνές Συνέδριο για τη Μαύρη Θάλασσα1

Με τη συμμετοχή 23 επιστημόνων από 11 χώρες πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες στη Θεσσαλονίκη το διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο 2nd International Workshop on the Black Sea in Antiquity – The Black Sea, in the light of new archaeological data and theoretical approaches.

Το συνέδριο που διοργανώθηκε από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προσέλκυσε επιστήμονες από πολλές χώρες της Μαύρης Θάλασσας, της Ευρώπης και την Αυστραλία που είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους αλλά και να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση των νέων αρχαιολογικών ευρημάτων από ανασκαφές που γίνονται τα τελευταία χρόνια στις παρευξείνιες χώρες, ειδικά σε αρχαίες ελληνικές αποικίες. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά νομίσματα από την Προποντίδα και τη Μαύρη Θάλασσα που έχουν βρεθεί κατά τις ανασκαφές του Μετρό της Θεσσαλονίκης, τα οποία επιβεβαιώνουν τους γνωστούς και από άλλα ευρήματα και επιγραφές εμπορικούς δρόμους που ένωναν τις δύο περιοχές με την Θεσσαλονίκη.
Εκτός από την παρουσίαση αρχαιολογικών ευρημάτων, έγιναν επίσης ανακοινώσεις που αφορούν σε θεωρητικές προσεγγίσεις της ιστορίας της Μαύρης Θάλασσας κατά την αρχαιότητα, τη ζωή των ελλήνων αποίκων, τη σχέση τους με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και την οικονομία τους.
Το συνέδριο αυτό ήταν το δεύτερο που διοργανώθηκε από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (το πρώτο ήταν το 2012), στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα (MA in Black Sea Studies)», που προσφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών εδώ και έξι χρόνια.