Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Επαναλειτουργεί η οφθαλμολογική κλινική

Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

Λόγω επαναστελέχωσης της Οφθαλμολογικής Κλινικής, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης επαναλειτουργεί η Οφθαλμολογική Κλινική ως προς τις χειρουργικές επεμβάσεις καταρράκτη, επεμβάσεις LASER, Yag-Laser θεραπείες, οπτικά πεδία γλαυκωματικών ασθενών κ.λπ.
Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (με ραντεβού) θα λειτουργούν Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και τα προγραμματισμένα χειρουργεία Τρίτη και Πέμπτη.
Ο Διοικητής
Αστέριος Φαρμάκης