Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Με προγράμματα Τοπικής και Εθνικής εμβέλειας

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πύδνας Κολινδρούlogo-dia-viou-mathisis

 

Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύδνας Κολινδρού στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής, αλλά και Τοπικής Εμβέλειας.

 

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύδνας Κολινδρού αναμένεται να δημιουργηθούν άμεσα τμήματα στις θεματικές ενότητες που η καθεμιά περιλαμβάνει πολυάριθμα προγράμματα:

-Οικονομία-Επιχειρηματικότητα

-Ποιότητα Ζωής-Περιβάλλον

-Νέες Τεχνολογίες

-Γλώσσα και επικοινωνία

-Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις

-Πολιτισμός και Τέχνη

-Προγράμματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Εύη Δημητρίου-Χριστίδη στο τηλ.6939496934 ή στον Υπεύθυνο Οργάνωσης Νίκο Τζήκαλο στο τηλ. 6974430367. Εmail: kdvm198@gmail.com

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές στην έδρα του Κ.Δ.Β.Μ. Πύδνας Κολινδρού στο Δημαρχείο Αιγινίου, Κ. Καραμανλή 38, κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες: Δευτέρα – Τρίτη 9:30-12:30,  Τετάρτη – Πέμπτη 8:30-11:30.