Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Εκπαιδευμένοι να σώζουν ζωές

Ολοκληρώθηκε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Διασώστης Υγρού Στοιχείου»1

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα και οι εξετάσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος «Διασώστης υγρού στοιχείου», που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά Πανελλαδικά στην Κατερίνη από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Κατερίνης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο πραγματοποιήθηκε μετά από έγκριση του Τομεάρχη της Κεντρικής Διοίκησης κ. Μακρή) ήταν να εφοδιάσει την κοινωνία με άτομα που έχουν προχωρημένες γνώσεις πρώτων βοηθειών, γνώσεις διάσωσης στο υγρό στοιχείο, ώστε να προσφέρουν οργανωμένα στο κοινωνικό σύνολο μέσω του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο Διασώστης Υγρού Στοιχείου μπορεί να αναλαμβάνει σε τακτική βάση διασωστική κάλυψη σε κολυμβητικές δεξαμενές, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (έρευνα αγνοουμένου παράκτια ή στο νερό, πλημμύρες κ.λπ.) και να συμμετέχει ως τακτικό πλήρωμα σε αποστολές ναυαγοσωστικών σκαφών του Ε.Ε.Σ.. Στις παραλίες, ο Διασώστης Υγρού Στοιχείου δρα βοηθητικά προς το έργο του Ναυαγοσώστη. Στις κολυμβητικές δεξαμενές ενεργεί ως Επόπτης Ασφαλείας Κολυμβητικών Δεξαμενών, μπορεί επίσης να συμμετέχει σε καλύψεις υγειονομικού χαρακτήρα παρέχοντας Πρώτες Βοήθειες, καθώς και να συμμετέχει σε αγώνες αθλητικής ναυαγοσωστικής και να αποκτήσει την ειδικότητα του κριτή αθλητικής ναυαγοσωστικής. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 29 Εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες από τα Περιφερειακά Τμήματα Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Κατερίνης, εκ των οποίων πιστοποιήθηκαν κατόπιν γραπτών, προφορικών και πρακτικών εξετάσεων οι 15. Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης «Διασώστης υγρού στοιχείου», υλοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα 45 ημερών, με αξιολόγηση και επιλογή των συμμετεχόντων, από τον Εθελοντή Διευθυντή της Σχολής Αυτοδυτών-Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ., Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστικής και Αρχηγό του Τμήματος Κατερίνης, καθηγητή Φυσικής Αγωγής Δημήτρη Κατιρτζή. Ο κ. Κατιρτζής, σύμφωνα με εντολή του Τομέα, θα συντάξει έκθεση πεπραγμένων, στην οποία θα αναφέρει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του σχετικά με την έκβαση του πιλοτικού προγράμματος, προκειμένου να αξιολογηθεί από το Τμήμα Εκπαίδευσης του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ. και να δοθεί στην τελική του μορφή στα υπόλοιπα 35 Περιφερειακά Τμήματα της Ελλάδας. Η θεωρητική εκπαίδευση «διάσωση στο υγρό στοιχείο» πραγματοποιήθηκε στο εντευκτήριο του Περιφερειακού Τμήματος Κατερίνης του Ε.Ε.Σ και περιλάμβανε τις ενότητες: Ρόλος Ναυαγοσώστη-Διασώστη Υγρού Στοιχείου, Ναυαγοσωστική Ομάδα και Εξοπλισμός, Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση για Ναυαγοσώστη, Πνιγμός και κακώσεις στο νερό, Το περιβάλλον της κολυμβητικής δεξαμενής και οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτό, Κίνδυνοι στο θαλάσσιο περιβάλλον, Παρακολούθηση του χώρου ευθύνης – Προληπτική Ναυαγοσωστική, Αντιμετώπιση συμβάντων σε κολυμβητική δεξαμενή και θάλασσα και Ειδικές Διασώσεις Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε θάλασσα και κολυμβητική δεξαμενή και περιλάμβανε τις ενότητες: Ναυαγοσωστική κολύμβηση και βασική διάσωση στο νερό, Ελεύθερη Κατάδυση – Επικοινωνίες Ναυαγοσωστών, Τεχνικές ρυμούλκησης, Αυτοδιάσωση, Είσοδος στο νερό – Προσέγγιση – Σταθεροποίηση σε κολυμβητική δεξαμενή και θάλασσα, Λαβές αποφυγής και απεγκλωβισμού, Χρήση ναυαγοσωστικού σωσιβίου, Διάσωση αναίσθητου θύματος στο νερό (Πισίνα), Αντιμετώπιση κακώσεων σπονδυλικής στήλης στο νερό και Σενάρια και συνδυαστικές ασκήσεις Οι επιτυχόντες της εκπαίδευσης, αποκτούν πιστοποιητικό προγράμματος «Water Rescue Operations – Επιχειρήσεις Διάσωσης στο Υγρό Στοιχείο» ισότιμο του ILS Lifesaver. Στο άτομο αυτό αποδίδεται η ιδιότητα του Διασώστη Υγρού Στοιχείου, έχει υπηρεσιακή ικανότητα και εμπλοκή στα αντικείμενα που περιγράφονται στο αντικείμενο ενασχόλησής του. Ο Τομέας Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τα Περιφερειακά Τμήματα Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Κατερίνης ευχαριστούν θερμά, τον Δήμαρχο Κατερίνης Σάββα Χιονίδη για την παραχώρηση της πισίνας, που χωρίς αυτή δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και τον πρόεδρο του Οργανισμό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης Θεόδωρο Παυλίδη, για το καθημερινό του ενδιαφέρον και την μέριμνά του για την σωστή λειτουργία της πισίνας.