Τα Ολύμπια Νέα

Αθλητισμός

Γενική Συνέλευση στον Αρχέλαο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του γυμναστικού αγωνιστικού συλλόγου «Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ» Κατερίνης, arxelaosαφού έλαβε υπόψη το άρθρο 8, 9 και 10  του τροποποιημένου  Καταστατικού του Συλλόγου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 15 σε 9 για το λόγο της πιο εύρυθμης και ευέλικτης λειτουργίας του Συλλόγου, σας προσκαλεί  την 5 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00  στα Γραφεία του Συλλόγου (Εθνικού Σταδίου 3Α), σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.

2.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη:

α) Εννέα (9) τακτικών μελών για το Δ.Σ. και αναπληρωματικών

β) Τριών (3) τακτικών μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή και αναπληρωματικών.

3.Προτάσεις-Συζήτηση.

4.Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο τόπο, ώρα  20:00  και με τα ίδια θέματα Η.Δ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ            ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Υ.Σ. 1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ΄ αυτήν το ½  συν (1) του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου.

Η δεύτερη Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

2. Δικαίωμα  να εκλεγεί και να εκλέξει έχει κάθε τακτικό μέλος που είναι τακτοποιημένο ταμειακώς προς το Σύλλογο.

3. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015  στα γραφεία του Συλλόγου (Εθνικού Σταδίου 3 Α  τηλ. 2351028611).

Ώρες λειτουργίας γραφείου Τρίτη και Πέμπτη 8:30-14:00.