Τα Ολύμπια Νέα

Αφιερώματα / Ελλάδα / Κοινωνικά

Ο «συνωστισμός» στη Σμύρνη τον Σεπτέμβριο του ‘22

Ο έκτακτος απεσταλμένος της παρισινής «Maten» κ. Λεμπρέν δημοσίευσε τις εντυπώσεις του από την επίσκεψή του στο Αϊδίνι μετά την αποχώρηση των Τούρκων. «Τοιούτος βανδαλισμός είναι αδύνατον να απεικονισθή και υπό του δεινοτέρου ζωγράφου. Νομίζει κανείς ότι υπό το Αϊδίνιον υπήρχεν υπόνομος πλήρης πυρίτιδος και ανεφλέγη. Και ταύτα όσον αφορά την καταστροφήν της πόλεως, δηλαδή της ελληνικής συνοικίας. Εκείνο, όμως, το οποίον εμποιεί την τρομερωτέραν φρίκην, είναι το θέαμα των ανθρωπίνων θυσιών. Είδον φρέατα πλήρη πτωμάτων γυναικών και ανδρών, όλων Ελλήνων και Αρμενίων. Επί των καπνιζόντων ερειπίων περιπατών τις, προσκρούει ακαταπαύστως επί απηνθρακωμένων ανθρώπων. Πυραμίδες πτωμάτων παντού. Ανθρώπινα μέλη δίκην χαλικίων εγκατεσπαρμένα παντού. Ρυάκια αίματος διατρέχουσι τας κατεστραμμένας κατηφορικάς οδούς. Ατμόσφαιρα αποπνικτική. Η οσμή του καπνού υποχωρεί πρό της κακοσμίας των εκτεθειμένων πτωμάτων. Πτώματα Ελληνίδων παρθένων, μετά τα ίχνη του κτηνώδους βιασμού, κείνται επί των οδών. Ατενίζων τις εν μέσω της καταστροφής ταύτης τα πέραν υψώματα αναλογίζεται τα μαρτύρια των υπερδιακοσίων Ελληνίδων παρθένων, τας οποίας οι Τούρκοι αναχωρούντες συμπεριέ¬λαβον, ίνα συνεχίσωσιν εκεί επάνω εις βάρος της Ελληνικής ψυχής τα σαρκικά των συμπόσια».

Επίσης ο απεσταλμένος της «Εκλέρ» των Παρισίων και του «Τηλεγρά¬φου» του ΄Αμστερνταμ κ. Ανού, τηλεγράφησε στις εφημερίδες του αμέσως μετά την επιστροφή του από το Αϊδίνι: «Μη με ερωτάτε τι είδα περιερχόμενος τα ερείπια των Ελληνικών συνοικιών του Αϊδινίου. Δις ελιποθύμησα εκ φρίκης πρό του θεάματος. Ο ελληνικός λαός έχει να επιδείξη μύρια μαρτύρια κατά τους χρόνους της σκλαβιάς του. Εις το Αϊδίνιον ο Ελληνισμός έδωκε την εικόνα όλων των μαρτυρίων του, καθ’ όλους τους αιώνας.» Γεγονότα σαν αυτά συνέβαιναν σε όλα τα μήκη του Ελληνισμού της Ανατολής, τα οποία οι σημερινοί ρατσιστές και αρνητές της γενοκτονίας, χαρακτήρισαν ως «συνωστισμό». Σε καμιά κοινωνία ή χώρα δεν θα ήταν ανεκτό κάτι παρόμοιο. Εδώ απεναντίας καταλαμ¬βάνουν με Δημό¬σιο χρήμα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη, θέσεις σε Πανεπιστή¬μια και χρηματοδοτούνται στην έκδοση συγγραμμάτων που προσβάλλουν τις πανανθρώπινες αξίες και στρεβλώνουν και ακυρώνουν την ιστορική αλήθεια.

Οι Έλληνες υπέστησαν αυτές τις φρικαλεότητες στην Μ. Ασία και στην προκυμαία της Σμύρνης όχι μόνο εξ αιτίας της αδιαφορίας των Αμερικανών, Γάλλων κ.ά. αλλά και με την εγκληματική συνενοχή του ελληνικού κράτους –και αυτό πρέπει να το πληροφορηθούν επιτέλους οι πολίτες αυτής της χώρας- το οποίο, ενώ κατέρρεε το μέτωπο εξέδωσε τον Ιούλιο του 1922 τον νόμο 2870, 16.7.1922, με τον οποίο απαγόρευε την μαζική προσέλευση των Ελλήνων και Αρμενίων στην Ελλάδα με ποινή φυλάκισης πάνω από έξι μήνες σε όποιον θα βοηθούσε, την κατάσχεση του μέσου μεταφοράς, την ακύρωση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος και την επιβολή βαρύτατων χρηματικών προστίμων. Τον νόμο υπέγραφε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και ο Γούναρης. Ένοχη στάση τήρησε και όλος ο τότε πολιτικός κόσμος στην Ελλάδα, μηδενός εξαιρουμένου. Στάση που ουσιαστικά, δυστυχώς, τηρείται έως και σήμερα.