Τα Ολύμπια Νέα

Αθλητισμός

Ανακοίνωση ΕΠΣ Πιερίας για την κάρτα πάγκου των προπονητών

Σύμφωνα με την αρίθμ. 24786/2015 διευκρινιστική εγκύκλιο που μας στάλθηκε από την Ε.Π.Ο. στις 31-8-2015 για την ποδοσφαιρική περίοδο 2015-2016 και αφορά τον Κανονισμό Προπονητών,από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της Ε.Π.Σ. Πιερίας ανακοινώνονται τα παρακάτω: 1.- Τα σωματεία της Α΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας θα πρέπει να προσλαμβάνουν υποχρεωτικά προπονητή με ταυτότητα UEFA η ταυτότητα Ε.Π.Ο. 2.- Για τα σωματεία των άλλων κατηγοριών (Β’ & Γ’ ) εφόσον τα σωματεία δεν επιθυμούν να προσλάβουν προπονητή λόγω οικονομικής αδυναμίας και αποκλειστικά για την περίοδο 2015-2016θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στην γραμματεία της Ε.Π.Σ. Πιερίας. Τα σωματεία της Β’ & Γ’ ερασιτεχνικής κατηγορίας μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία της Ένωσης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες την κάρτα υπευθύνου τεχνικής περιοχής από αύριο ημέρα Τετάρτη προσκομίζοντας φωτογραφία του ενδιαφερομένου. Το κόστος είναι για τα σωματεία της Β΄ ερασιτεχνικής 50 € για τα σωματεία της Γ’ ερασιτεχνικής 40 €. Σε περίπτωση αλλαγής υπευθύνου τεχνικής περιοχής θα εκδίδεται νέα κάρτα χωρίς κόστος. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Α. Ταυτότητα UEFA με λήξη 31-12-2015 Απαιτείται η κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών 1) Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Ε.Π.Ο. 2) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες 3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 4) Το πρωτότυπο δίπλωμα προπονητή ποδοσφαίρου ή αντίγραφο επικυρωμένο (φωτοτυπία δε γίνεται δεκτή). 5)Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών 6) Καταβολή παραβόλου 60 ευρώ. Β. Ταυτότητα τριετίας UEFA με λήξη 31-12-2018 Υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά υης περίπτωσης Α και επιπλέον παράβολο εκατόν ογδόντα (180) ευρώ. Γ. Ταυτότητα τριετίας ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31-12-2018 Εκδίδεται από το Τμήμα Μητρώου Προπονητών Ε.Π.Ο. και θα πρέπει αποστέλλονται τα εξής έγγραφα: 1) Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Ε.Π.Ο. 2) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες 3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 4) Το πρωτότυπο δίπλωμα προπονητή ή το πιστοποιητικό παρακολούθησης ποδοσφαίρου ή αντίγραφο επικυρωμένο (φωτοτυπία δε γίνεται δεκτή). 5) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών 6) Καταβολή παραβόλου 180 ευρώ Για την Επιτροπή πρωταθλήματος Ο Πρόεδρος Ηρακλής Δασιόπουλος