Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Νοσοκομείο με ΙΕΚ

Ξεκινούν οι εγγραφές στο Δ.ΙΕΚ Κατερίνης ειδικότητας βοηθών νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας

77777

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθ. Γ4α/Γ.Π.12972 απόφαση του Αν. Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1038/τ.Β’/03-06-2015) και την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ 67622/03-09-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, παρ.1, θα λειτουργήσει για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, Δημόσιο ΙΕΚ με την ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», στις εγκαταστάσεις της πρώην ΕΠΑ.Σ Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν. Κατερίνης. Δυνατότητα εγγραφής στο Α’ εξάμηνο έχουν οι: απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, Β’ Κύκλου ΤΕΕ, Β’ κύκλου ΟΑΕΔ και πτυχιούχοι ΕΠΑΣ. Η φοίτηση είναι δωρεάν και για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, οι αιτήσεις επιλογής των υποψηφίων καταρτιζομένων μπορούν να υποβάλλονται από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου 2015. Η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται την 30η Σεπτεμβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση της Σχολής, οδός Παλαιού Νοσοκομείου 1, πρώην κτίριο Αιμοδοσίας και στο τηλέφωνο 2351074710, ώρες 08:00-14:00.