Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Γενική Συνέλευση

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Κατερίνης στη συνεδρίασή του στις 24/8/2015 αποφάσισε η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) του Εργατικού Κέντρου Κατερίνης να γίνει στις 16/9/2015. Γι΄ αυτό σας καλούμε σε Γενική Συνέλευση την 16 / 9 / 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Κατερίνης, οδός Αγίας Λαύρας 24, για τα παρακάτω θέματα:
-Διοικητικός απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
-Οικονομικός απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
-Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
-Προϋπολογισμός για την περίοδο 27/9/2015-31/12/2016
-Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες της 26/09/2015.
-Διάφορα.
Επίσης σας καλούμε στις 26/09/2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 – 19:00 στον ίδιο χώρο για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. νέας Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στη Γ.Σ.Ε.Ε.
Υποψηφιότητες για την Εφορευτική Επιτροπή πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 14/9/2015 και ώρα 19:00 στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ. στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Κατερίνης.
Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και Αντιπροσώπους στη Γ.Σ.Ε.Ε. θα υποβληθούν στην Εφορευτική Επιτροπή που θα εκλεγεί την Τετάρτη 16/09/2015.
Σας υπενθυμίζουμε ότι για την συμμετοχή των Αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και στις Εκλογές είναι απαραίτητα:
-Η οικονομική τακτοποίηση (συνδρομές) της Οργάνωσής σας προς το Εργατικό Κέντρο το αργότερο μέχρι 16/9/ 2015.
-Το ατομικό βιβλιάριο Υγείας – Ασθενείας.
-Το Δελτίο Αστυνομικής σας Ταυτότητας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς