Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Κραυγή αγωνίας από τους Δήμους

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο1

Στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ/ΚΜ) κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος ενημέρωσε το σώμα για τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ αναφέρθηκε στον «πολύ σοβαρό κίνδυνο» της μη ολοκλήρωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, 60 έργων Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Στα έργα αυτά υπήρξε καθυστέρηση, είπε ο κ. Κυζίρογλου, λόγω της αναστολής πληρωμών τους από την Τράπεζα της Ελλάδας και των capital controls, που επιβλήθηκαν. Ο κ. Κυζίρογλου, ζήτησε επίσης, την ανάκληση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία διατάσσονταν οι Δήμοι να μεταφέρουν τα διαθέσιμα χρήματά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. «Ήδη μετά την υπογραφή του νέου μνημονίου από την απελθούσα κυβέρνηση και επειδή ήδη έχει τεθεί σε ισχύ η νέα δανειακή σύμβαση εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και πρέπει να ανακληθεί», υποστήριξε ο πρόεδρος της ΠΕΔ.