Τα Ολύμπια Νέα

Οικονομία

Αποκλειστικά σε κυπριακές και ευρωπαϊκές τράπεζες

Αυστηρούς όρους θέτει η Κύπρος για τις πωλήσεις δανείωνΑποκλειστικά σε κυπριακές και ευρωπαϊκές τράπεζες
Αυστηρά κριτήρια για την πώληση δανείων, ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των δανειοληπτών, προβλέπει το νομοσχέδιο για την πώληση δανείων που ενέκρινε την Τετάρτη το υπουργικό συμβούλιο της Κύπρου.
Το εν λόγω νομοσχέδιο που θα πρέπει να εγκριθεί από την κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου προβλέπει πως για δάνεια ύψους μέχρι 1 εκατ. ευρώ -αποτελούν το 96% των δανείων – οι αγοραστές τους θα είναι μόνον κυπριακά αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα και πιστωτικά ιδρύματα αδειοδοτημένα σε κράτος – μέλος της ΕΕ, καθώς και ειδικές εταιρείες εξαγοράς δανείων (μη πιστωτικά ιδρύματα) που συστήνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία και αδειοδοτούνται από την Κεντρική Τράπεζα.
Το νομοσχέδιο στοχεύει και στη διαχείριση του μεγάλου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων, με τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες εξαγοράς δανείων να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο να διαχειριστούν τα «κόκκινα» δάνεια.