Τα Ολύμπια Νέα

Ελλάδα / Τοπικά Νέα

Μάθημα Ιστορίας

Η συνολική αύξηση της παραγωγι-κότητας της χώρας έπρεπε να εκτοξευθεί από τον πάτο στην κορυφή της λίστας των χωρών της ευρωζώνης. Η προσφορά εργασίας έπρεπε να πηδήξει στην κορυφή του πίνακα και το ποσοστό απασχό-λησης να ξεπεράσει τα γερμανικά επίπεδα. Οι υποθέσεις αυτές, ήρθαν σε συγκλονιστική αντίθεση με την απτή καθημερινότητα στην Ελλάδα, όπου περισσότερο από το 1/4 του εργατικού δυναμικού είναι άνεργο, σχεδόν τα 3/4 των τραπεζικών δανείων δεν εξυπηρετούνται, οι πληρωμές των φόρων αναβάλ-λονται ή αποφεύγονται και το Ελληνικό δημόσιο δεν πληρώνει τα χρέη του.

Ο Peter Doyle, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του Ταμείου, ο οποίος αποχώρησε αηδιασμένος από την προσέγγιση του Ταμείου στις παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις στον κόσμο, έγραψε: «Αν η αισιοδοξία οδηγεί σε υποτίμηση σοβαρών προβλημάτων τότε αυτή δεν είναι αρετή. Στην καλύτερη περίπτωση, παρατείνει την ασθένεια, στη χειρότερη οδηγεί σε θάνατο μοιραία». 

Οι πιστωτές, φυσικά δεν θέλουν διαγραφές χρέους. Αλλά αυτή δεν είναι η παραδοχή με την οποία η Γερμανία και οι σύμμαχοί της, δικαιολογούν την πολιτική τους. Προβάλλουν τον «ηθικό κίνδυνο»: Αν η Ελλάδα εύκολα διέγραφε το χρέος της, τι θα την εμπόδιζε να ξανακάνει τα ίδια, με τα χρήματα άλλων ανθρώπων και πάλι; Τι είδους μήνυμα στέλνει αυτό, ας πούμε, στην Πορτογαλία;

Όμως, η ελληνική οικονομία έχει συρρικνωθεί κατά 1/4. Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα έχουν αποστεωθεί. Οι τράπεζες είναι κλειστές. Αυτό γεννά τεράστια ταλαιπωρία. Καμία σοβαρή κυβέρνηση δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση της Ελλάδας.

epta3