Τα Ολύμπια Νέα

Κοινωνικά / Τοπικά Νέα

Στην Τουρκία για τη δίγλωσση εκπαίδευση

Εκπαιδευτήρια «Πλάτων»

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Το Δημοτικό σχολείο Πλάτων συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + ΚΑ2 με τίτλο: «Δίγλωσση Εκπαίδευση, Ένα βήμα Μπροστά» και διάρκεια δύο ετών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί Δάφκου Βασιλική, Μπίντα Ηλέκτρα, Χρυσαργύρη Ναυσικά και ο Διευθυντής Γυμνασίου, Καπέτης Ευάγγελος επισκέφτηκαν την πόλη Σαμψούντα της Τουρκίας. Σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους από την Πολωνία, τη Ρουμανία, και την Τουρκία εφάρμοσαν τη δίγλωσση εκπαίδευση με τη μέθοδο CLIL και αντάλλαξαν ιδέες. Βασική επιδίωξη της μεθόδου CLIL είναι η απόκτηση γνώσης για ένα διδακτικό αντικείμενο με την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA