Τα Ολύμπια Νέα

Οικονομία

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97%

ΟΔΔΗΧ: Η Ελλάδα άντλησε 1,625 δισ. ευρώ με 6μηνα έντοκα Στην άντληση 1,625 δισ. ευρώ μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, προχώρησε χθες, Τετάρτη, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Η έκδοση εντόκων γραμματίων αφορούσε αρχικά σε 1,25 δισ. ευρώ. Συνολικά υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,625 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97% και παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με την αντίστοιχη έκδοση της 10ης Ιουνίου. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015, στις 12μ.μ.