Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Πρόγραμμα κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Τα Εκπαιδευτήρια «Πλάτων» στο Ιάσιο της Ρουμανίας

Στην δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ιάσιο της Ρουμανίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus, συμμετείχαν τα Εκπαιδευτήρια «Πλάτων»

DSC_4789

Το πρόγραμμα έχει τον τίτλο: NON-FOR-LESL με εταίρους από την Κύπρο (A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd), τη Γερμανία (GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER) και (Ingenious Knowledge BPR UG), την Ιταλία (Pixel Associazione Culturale) και από τη Ρουμανία (Fundatia EuroEd).
Στη συνάντηση έγινε μια ανασκόπηση των δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί από την προηγούμενη συνάντηση στη Λευκωσία της Κύπρου μέχρι τώρα και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2015.
Το πρόγραμμα NON-FOR-LESL έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την πρόκληση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ), να κάνει παρέμβαση σε σχολικό επίπεδο και να συμβάλλει στις προσπάθειες των χωρών της ΕΕ για την κάλυψη του πρωταρχικού στόχου που έθεσε η στρατηγική ΕΕ 2020 για μείωση της ΠΕΣ σε ποσοστό λιγότερο από 10%. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η ανάληψη πρωτοβουλίας για την εξέλιξη της εκπαίδευσης με τη χρήση των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Μέσων (ΑΕΜ), η σύσταση για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για το νέο εργατικό δυναμικό που θα χρειαστεί για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς. Δηλαδή μέσω του προγράμματος υλοποιούνται οι στόχοι του Erasmus+ και οι τρεις κύριοι στόχοι της ΕΚ. Τα Εκπαιδευτήρια «Πλάτων» εκπροσώπησε ο Διευθυντής του Γυμνασίου, Ευάγγελος Καπέτης και ο καθηγητής Θωμάς Μιχαηλίδης.