Τα Ολύμπια Νέα

Οικονομία

Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κλειστό το Χρηματιστήριο Αθηνών έως και τις 8 ΙουλίουΑπόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Να παραμείνει κλειστό το Χρηματιστήριο Αθηνών έως και τις 8 Ιουλίου αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λόγω της επέκτασης της τραπεζικής αργίας.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της από 6 Ιουλίου 2015 απόφασης του υπουργού Οικονομικών, με την οποία παρατείνεται η ισχύς της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική Αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α’ 65/28.06.2015), παρατείνεται αντίστοιχα η από 29 Ιουνίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς τα ακόλουθα:
α) να παραμείνει κλειστή, η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Εναλλακτική Αγορά,
β) να παραμείνει κλειστή, η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων,
γ) να εξακολουθήσει η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων,
δ) να εξακολουθήσει η αναστολή της λειτουργίας εκκαθάρισης από την Εταιρία Εκκαθάρισης για τους τίτλους που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην ελληνική αγορά και στο ΠΜΔ,
ε) να εξακολουθήσει η αναστολή της λειτουργίας του χρηματικού διακανονισμού αξιών σε τίτλους της ελληνικής αγοράς από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.
Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η ως άνω παράταση ισχύει μέχρι και την 8η Ιουλίου 2015.