Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ο ακραίος παραλογισμός , το Πολύκεντρο Αιγινίου και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Στις 27 Οκτωβρίου 1969 στο Αιγίνιο συνεδρίασε το διορισμένο από τη Χούντα τετραμελές Δημοτικό Συμβούλιο με τον επίσης διορισμένο Δήμαρχο .Αποφάσισε την δωρεά οικοπέδου χιλίων (1000) μ2 με το κτίριο που περιείχε(το  γνωστό Πολύκεντρο Αιγινίου)στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων(ΣΕΠ).Το κτίριο αυτό είχαν κτίσει με προσωπική εργασία κάτοικοι του συνοικισμού του( τότε)  Σιδηροδρομικού Σταθμού για κοινή χρήση .Το συμβόλαιο μεταβίβασης (17520/73/Καραϊτζίνης)  έγινε  μετά από 4 χρόνια .Πουθενά ,ούτε σ’ αυτό, ούτε στην απόφαση του  ΔΣ ,δεν αναγράφεται ο χαρακτήρας του γηπέδου ,που ήταν και είναι Πλατεία.(Απόφαση Νομάρχη 133773/18-5-1967).Και  βέβαια αποκρύφθηκε  η χρήση αυτή σκοπίμως ,διότι ως γνωστόν οι πλατείες δεν μεταβιβάζονται ,δεν δωρίζονται .Πρόκειται δηλαδή για μια εξώφθαλμα παράνομη και άκυρη απόφαση και πράξη ,που στερεί σκανδαλωδώς από τους δημότες κάποια ιδιοκτησία τους .Αυτό όμως το φαινόμενο ήταν συνηθισμένο εκείνη την εποχή.1Z

Θα περίμενε  λοιπόν κανείς ,ότι μια από τις πρώτες επανορθώσεις μετά την πτώση της Χούντας ,θα ήταν η ακύρωσης της πράξης αυτής και η επιστροφή του ακινήτου στον Δήμο .Κι όμως .Συνεχίζει μέχρι σήμερα να ανήκει στους Προσκόπους!!!Υπήρξαν ανακλήσεις της απόφασης  του χουντικού Συμβουλίου .Υπήρξε δικαστική προσφυγή από το ’80 έως περίπου το 2000 που όμως πουθενά δεν αναφερόταν το αίτημα ακύρωσης λόγω χρήσης .Τα δικαστήρια θεωρώντας ότι είναι οικόπεδο και όχι πλατεία έκριναν νόμιμη την δωρεά. Δικαιώθηκε ο ΣΕΠ με τελευταίο αποτέλεσμα να πληρώσει πρόσφατα ο Δήμος πέντε δόσεις  των 2500€ λόγω δικαστικής απόφασης ,χωρίς να ξέρουμε πόσες υπολείπονται.

Είναι φυσικά ακραίο φαινόμενο παραλογισμού. Πρόκειται για καταφανέστατη εγκληματική αδράνεια όλων των Δημοτικών διοικήσεων τουλάχιστον από το 2000 και μετά .Και είναι αυτονόητες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν:

α)Αίτηση ακύρωσης του συμβολαίου λόγω λόγω ψευδούς αναφοράς χαρακτηρισμού του γηπέδου ως «οικόπεδο» αντί  του ορθού «πλατεία».

β)Πολιτική  παρέμβαση ουσίας στο Υπουργείο Παιδείας που εποπτεύει το ΣΕΠ για να ληφθούν αποφάσεις επιστροφής του Πολύκεντρου στον Δήμο και τους δημότες.

Τα χρόνια όμως περνούν, οι Δημότες πληρώνουν και το  Πολύκεντρο παραμένει εκεί που το θέλησε η Χούντα .Κι εμείς τα δεχόμαστε όλα αυτά ,τους ανεχόμαστε όλους αυτούς και τους δοξάζουμε.

 

 Του Αντώνη Νταγλιούδη