Τα Ολύμπια Νέα

Οικονομία

Σε ετήσια βάση

Μείωση 3,3% στον κύκλο εργασιών λιανικού εμπορίου τον ΑπρίλιοΜείωση

Μείωση 3,3% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, τον Απρίλιο 2015, σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2014, ενώ σε σύγκριση με το δείκτη του Μαρτίου 2015 σημείωσε αύξηση κατά 5,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής, ο δείκτης όγκου, κατά το μήνα Απρίλιο 2015, σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2014, σημείωσε μείωση κατά 1,9% και σε σύγκριση με το δείκτη του Μαρτίου 2015 σημείωσε αύξηση κατά 4,4%.

Οι ανωτέρω δείκτες, εποχικά διορθωμένοι ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (π.χ έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) παρουσιάζουν την ακόλουθη εξέλιξη:

- Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης κύκλου εργασιών, κατά το μήνα Απρίλιο 2015, σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2014, σημείωσε μείωση κατά 3,0% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2015 σημείωσε μείωση κατά 1,1%.

- Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης όγκου, κατά το μήνα Απρίλιο 2015, σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2014, σημείωσε μείωση κατά 2,2% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2015 σημείωσε μείωση κατά 0,7%.