Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

«Σχέδιο Απασχόλησης της Πιερίας»

 Ημερίδα δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων την Παρασκευή, από την Πιερική Αναπτυξιακήwuysmhynur5513e41251403

Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ”, διοργανώνει ημερίδα για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου: “Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας”, την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (4ος όροφος).

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στην ημερίδα είναι η παρουσίαση αποτελεσμάτων των δράσεων μελετών, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και υποστήριξης επιχειρηματικότητας, η επίτευξη των στόχων του έργου, καθώς και η παρουσίαση των προγραμμάτων ενίσχυσης απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης κατά την περίοδο 2014 – 2020.
H Πράξη «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας», έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).