Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

«Έπεσαν» οι υπογραφές

Και δεύτερος χωμάτινος ταμιευτήρας νερού στα «Αηδημητρινά»

tamieytiras

Υπογράφτηκε από το Δήμο Κατερίνης η σύμβαση για την κατασκευή του 2ου Ταμιευτήρα άρδευσης και αγωγών μεταφοράς νερού στην περιοχή «Αηδημητρινά» της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας.

Πιο συγκεκριμένα, θα κατασκευαστεί η 2η χωμάτινη δεξαμενή συνολικής χωρητικότητας 68.118,75 κυβικά μέτρα νερού, με διαστάσεις στη μεγάλη βάση 143m x85,50m, στη μικρή βάση 111mx53,50m και ύψος στα 8,00m. Τα υφιστάμενα έργα περιλαμβάνουν προσαγωγό ο οποίος μεταφέρει νερό από τον ποταμό Ίταμο σε απόσταση περίπου 4,65 χλμ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 553.500,00 ευρώ.
Πρόκειται ουσιαστικά για την κατασκευή ενός υδραυλικού έργου που δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης νερού, το οποίο ανήκει σε ένα γενικότερο πρόγραμμα συνολικής αντιμετώπισης της άρδευσης της περιοχής και σύνδεσης των υφιστάμενων υποδομών με τα νέα έργα. Όπως τόνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Βαϊνάς, «εξασφαλίζεται η επάρκεια νερού για την άρδευση της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Φωτεινών, με όσο το δυνατόν μικρότερης έντασης και έκτασης παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, αυξάνοντας το εισόδημα των αγροτών οι οποίοι καλλιεργούν στην περιοχή ξηρικές κυρίως καλλιέργειες».