Τα Ολύμπια Νέα

Ελλάδα

Στα 1,065 δισ. ευρώ

Αυξημένο το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού στο πεντάμηνο

Αυξημένο πρωτογενές πλεόνασμα 1,065 δισ. ευρώ εμφανίζει στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου ο Κρατικός Προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος τα οποία αφορούν σε ταμειακή βάση το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο πεντάμηνο στα 1,065 δισ.ευρω από 1,057 δισ. ευρώ πέρυσι.

Το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 1.703 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1.875 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 16.286 δισ. ευρώ, από 18.129 δισ. ευρώ πέρυσι.

Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται 55 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 18.451 δισ. ευρώ, από 20.210 δισ.. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2014.

Σε τόκους για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους ο προϋπολογισμός κατέβαλε 3 δισ. ευρώ έναντι 2,7 δισ. ευρώ το 2014.