Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Αναμένεται νέα πρόσκληση

Με νέα Δημόσια Πρόσκληση που θα συμπεριλαμβάνει τα άτομα με αναπηρία, απαντά το Υπουργείο Εργασίας στην ερώτηση του Χάρη Τζαμακλή

aaa

Σε απάντηση που έδωσε στην ερώτηση του Χάρη Τζαμακλή με θέμα τη συμπερίληψη των Ατόμων με Αναπηρία στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και τη λήψη ευρύτερων μέτρων για την εφαρμογή των αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας κ. Αντωνοπούλου ανακοινώνει ότι «Αναμένεται προσεχώς και η έκδοση νέας σχετικής δημόσιας πρόσκλησης, στο σχέδιο της οποίας θα προτείνεται η συμπερίληψη της πιστοποιημένης αναπηρίας στα κριτήρια μοριοδότησης καθώς και της ύπαρξης προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ», που ήταν και το ζητούμενο της ερώτησης του βουλευτή Πιερίας, την οποία είχαν συνυπογράψει 53 ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ίδια απάντηση, η Υπουργός ενημερώνει επίσης ότι είναι σε εξέλιξη ο σχεδιασμός νέων προγραμμάτων επιχορήγησης για την απασχόληση στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και σύμφωνα με το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το 2014-2020, με στόχο τη μείωση της ανεργίας. Ειδικότερα, οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες θα εστιάζουν τα εν λόγω προγράμματα, είναι, μεταξύ άλλων, και οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σε μειονεκτική και σε πολύ μειονεκτική θέση καθώς και η κατηγορία των ΑμεΑ.
Ειδικότερα για την κατηγορία των ΑμεΑ, ο ΟΑΕΔ, το κύριο όργανο της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης και της αντιμετώπισης της ανεργίας, υλοποιεί προγράμματα που είναι ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων για τους εγγεγραμμένους ανέργους που ανήκουν στην κατηγορία ΑμεΑ και συγκεκριμένα:
-Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων, μεταξύ των οποίων Ατόμων με Αναπηρίες και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρία. Η δαπάνη για το πρόγραμμα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό για τα ΑμεΑ.
-Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών ανέργων μεταξύ των οποίων ατόμων με αναπηρίες και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρία.
Τέλος, η Υπουργός επισημαίνει στην απάντησή της ότι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ήδη υλοποιεί το έργο «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)», στις 13 περιφέρειες. Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο συνολικού προϋπολογισμού 79 εκατ. Ευρώ περίπου, το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και αποσκοπεί στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων καθώς και στη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.