Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Σχέδιο 5 αξόνων

Γεγονός η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. της Περιφέρειας

1

Καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και απασχόληση. Προστασία του περιβάλλοντος και «έξυπνη» διαχείριση των πόρων. Κοινωνική συνοχή και Χωρική συνοχή, οι πέντε περιφερειακές προτεραιότητες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή πρώτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν όλες οι παράμετροι του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020 και τα στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ανέλυσαν τα βασικά στοιχεία του Προγράμματος, την εξειδίκευσή του, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων, τη στρατηγική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κοινωνική ένταξη, την πληροφόρηση και επικοινωνία του προγράμματος, το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τις αιρεσιμότητες, το πλάνο αξιολόγησης του προγράμματος και το σχέδιο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε ότι μέσω του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020) οι οικονομικές προτεραιότητες μετουσιώνονται σε πυλώνες πολιτικής. Η οικονομική ανάπτυξη, εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης δεν περιορίζεται μόνο στην ανάδειξη και ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, όπως δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας, αλλά και στην αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως είναι η συρρίκνωση του παραγωγικού ιστού, η αποβιομηχάνιση, η αποχωροθέτηση δραστηριοτήτων, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η νέα φτώχεια. Ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε τις πέντε περιφερειακές προτεραιότητες για την Κεντρική Μακεδονία στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 οι οποίες είναι Καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και απασχόληση. Προστασία του περιβάλλοντος και «έξυπνη» διαχείριση των πόρων. Κοινωνική συνοχή και Χωρική συνοχή. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Τζιτζικώστας, οι διαθέσιμοι πόροι από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι 964,8 εκατομμύρια ευρώ για την Κεντρική Μακεδονία. Πρόσθετοι πόροι 216,5 εκ. ευρώ έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια από το Ταμείο Συνοχής για έργα Περιβάλλοντος, ενώ αναμένεται εκχώρηση πόρων ύψους 250 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για δράσεις Τοπικής Ανάπτυξης. Οι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατευθύνονται στη χρηματοδότηση δράσεων: -Έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. -Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. -Ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων. -Μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. -Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων. -Προστασίας του περιβάλλοντος και αποδοτικότητας των πόρων. -Βιώσιμων μεταφορών και υποδομών δικτύων. -Απασχόλησης και κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. -Κοινωνική ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας. -Εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης. «Σχεδιάσαμε ένα Πρόγραμμα βασισμένο σε δύο άξονες: Στη διαβούλευση με τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και στην επιστημονική τεκμηρίωση των επιλογών, στις επιλεξιμότητες και τη διαθεσιμότητα των πόρων. Ο σχεδιασμός δεν ήταν εύκολος, όμως με πολύ δουλειά, διαμορφώσαμε ένα Πρόγραμμα που απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις της οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου. Η διαπραγμάτευση για την έγκριση δεν ήταν εύκολη, όμως ήμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι και με μεθοδικότητα πετύχαμε τα αποτελέσματα που επιδιώκαμε. Βεβαίως, ούτε η εφαρμογή του σχεδίου θα είναι μια απλή διαδικασία, όμως έχουμε τη γνώση και την ισχυρή βούληση να πάμε τον τόπο μας μπροστά», είπε ο κ. Τζιτζικώστας. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας επισήμανε ότι είναι προαπαιτούμενο για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος η συνεργασία της κεντρικής διοίκησης, της κυβέρνησης, με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ασκώντας κριτική για τα μέχρι σήμερα βήματα για την έναρξη του ΣΕΣ 2014 – 2020. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας απηύθυνε μάλιστα έκκληση προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) Αλέξη Χαρίτση: «Ενεργοποιήστε τις δομές του υπουργείου σας. Δε γίνεται να συνεχίσουμε να κινούμαστε άλλο σε αυτούς τους ρυθμούς. Δε γίνεται η χώρα να μην έχει ανοιχτό αναπτυξιακό νόμο. Δε γίνεται να μην γνωρίζουμε πώς, πότε και από ποιους θα υλοποιηθούν τα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων σε μια αγορά που στενάζει κυριολεκτικά. Δε γίνεται να μην ξέρουμε ποιος και πώς θα υλοποιήσει ένα επιτυχημένο πρόγραμμα όπως το εξοικονομώ κατ´ οίκον, ή το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων. Δε γίνεται να μην έχει ξεκαθαριστεί ακόμα το περιεχόμενο των δράσεων του αγροτικού ταμείου που θα υλοποιήσουμε οι Περιφέρειες». Τόνισε μάλιστα ότι υπάρχουν δομικά ζητήματα που δεν έχουν ακόμα απαντηθεί και που πρέπει να απαντηθούν άμεσα, για να αρχίσει επιτέλους να υλοποιείται στο σύνολό του το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014 – 2020. Αποτέλεσμα των καθυστερήσεων, όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης, είναι η σημερινή Επιτροπή Παρακολούθησης να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει μόνο πολύ συγκεκριμένα πράγματα, χωρίς να μπορεί να ανοίξει τον αριθμό των προσκλήσεων για την ένταξη νέων έργων. Παρά την στάσιμη κατάσταση, τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις πάντως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πρότεινε σήμερα προς εξειδίκευση ένα σημαντικό ποσό της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ, που βασίζεται κυρίως, στην κατάλληλη προετοιμασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.