Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ρύθμιση απόληψης και μεταφοράς δασικών προϊόντων για το νομό Πιερίας.

Η Διεύθυνση Δασών Πιερίας ενημερώνει ότι εξέδωσε Δασική Αστυνομική Διάταξη (ΔΑΔ : 4114/10/20-5-14) που έλαβε (ΑΔΑ: 78ΙΛΟΡ1Υ-8ΨΧ) με την οποία ρυθμίζει τη διαδικασία απόληψης και μεταφοράς δασικών προϊόντων, για την περιοχή αρμοδιότητάς της. Η ρυθμιστική διάταξη εκδόθηκε από την ανάγκη ελέγχου της υλοτομίας, συλλογής, μεταφοράς και διακίνησης των δασικών προϊόντων, με σκοπό την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, την διατήρηση της βιοποικιλότητας, την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου. Με τη ρυθμιστική διάταξη της Δ/νσης Δασών Πιερίας, απαγορεύεται κάθε υλοτομία συλλογή και διακίνηση δασικών προϊόντων που προορίζονται για εμπορία, χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας, ενώ επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση και χορήγηση σημειώματος μεταφοράς, η υλοτομία άγριας αυτοφυούς βλάστησης από καλλιεργήσιμες εκτάσεις καθώς και η συλλογή μικρών ποσοτήτων για κάλυψη ατομικών αναγκών του συλλέκτη σε καυσόξυλα, πασσάλους, φυτόχωμα κ.λ.π. κατά την περιορισμένη χρονική περίοδο που ορίζεται σε αυτή. Επίσης απαγορεύεται κάθε υλοτομία, κλάδευση κ.λπ του πλατάνου και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται, η συλλογή ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων βλαστικών ειδών, καθώς και η συλλογή από περιοχές του Νομού Πιερίας που εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς προστασίας (Καταφύγια Άγριας Ζωής, Εθνικός Δρυμός Ολύμπου κλπ), όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στη ΔΑΔ της Δ/νσης Δασών Πιερίας. Στους παραβάτες επιβάλλονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα, ενώ κατάσχονται τα μέσα της παράνομης υλοτομίας και μεταφοράς των δασικών προϊόντων και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και το δίπλωμα οδήγησης του παράνομου μεταφορέα.

Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Πιερίας
Γεώργιος Χαρ. Μαυρίδης
Δασολόγος με Β΄Βαθμό