Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ξεκίνησε η προετοιμασία για την Εμποροπανήγυρη

Δήμος Πύδνας Κολινδρού

panigiri_pic

Να καταθέσουν αίτηση στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου, καλεί ο Δήμος όσους επαγγελματίες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Εμποροπανήγυρη Αιγινίου έτους 2015. Η κατάθεση των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση, έχει ξεκινήσει από χθες και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 2 Ιουλίου

Τα γενικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου είναι:
-Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α” 47) και 1642/1986 (Α” 125),
-Πιστοποιητικό εγγραφής τους στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα,
-Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και για τους αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας,
Μια πρόσφατη φωτογραφία τους,
-Βεβαίωση μη οφειλής τους στο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν σε αντίγραφα μαζί με την αίτησή τους όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά ,διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα συμπεριληφθεί στη διαδικασία της κλήρωσης.
Έχουν επίσης αναρτηθεί ο κανονισμός εμποροπανήγυρης 2015, το αρχείο excel με τις θέσεις προς διάθεση και τα αναθεωρημένα τέλη κατά τον κανονισμό, καθώς και η κατάσταση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανάλογα με τη δραστηριότητα του κάθε εκθέτη-συμμετέχοντα
Χρονοδιάγραμμα επόμενων ενεργειών:
-Αξιολόγηση των αιτήσεων από 03-07-2015 έως 17-07-2015
-Κλήρωση των προς διάθεση θέσεων από το δημοτικό συμβούλιο έως 31-07-2015
-Ανάρτηση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης στην ιστοσελίδα του δήμου ,έκδοση των σχετικών αδειών και παραλαβή τους από τους εκθέτες κατόπιν της κατάθεσης του τέλους που τους αναλογεί στην τράπεζα Πειραιώς έως 15-08-2015.