Τα Ολύμπια Νέα

Κοινωνικά / Τοπικά Νέα

Αποστολή στη Σουηδία

Εκπαιδευτήρια «Πλάτων»

1

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Εarly Learn to Learn Environment”, των Εκπαιδευτηρίων Πλάτων παρευρέθηκαν στην πόλη Ουψάλα της Σουηδίας. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα αφορά το Νηπιαγωγείο.

Η διακρατική συνάντηση περιελάμβανε εταίρους από τις παρακάτω χώρες: Ελλάδα, Κροατία, Φινλανδία, Σουηδία, Βέλγιο, Λετονία και Τουρκία. Πριν από μερικούς μήνες είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση με εκπροσώπους όλων των χωρών στην Κροατία.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η εκπαίδευση όλων των νηπιαγωγών από το Folkuniversitetet της Σουηδίας, με στόχο να εφαρμόσουν πιλοτικά τη μέθοδο διδασκαλίας Project Based Learning που διδάχτηκαν μόλις επιστρέψουν στις χώρες τους. Το πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη από τις 18 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουνίου σε όλες τις χώρες. Eπίσης, τέθηκαν μελλοντικοί στόχοι με γνώμονα την εποικοδομητική συνεργασία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους νηπιαγωγούς, όσο και για τους μικρούς μαθητές αποτελεί η διδασκαλία μέσω υλικών της Φύσης.
Το προσωπικό που εκπροσώπησε τα Εκπαιδευτήρια Πλάτων ήταν οι νηπιαγωγοί Ευθαλία Μπουκλή, Σουλτάνα Αδάμ, Αθανασία Δάγκα και η Μαρία Νταντάμη.