Τα Ολύμπια Νέα

Ελλάδα

Λόγω της πολιτική κατάστασης

Ανησυχεί η Παγκόσμια Τράπεζα για την τουρκική οικονομία
Η ασταθής πολιτική κατάσταση στην Τουρκία επηρεάζει αρνητικά την πορεία της οικονομίας, σύμφωνα με την εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία αναμένει οικονομική ανάπτυξη 3% για το 2015.
Ωστόσο, η Παγκόσμια Τράπεζα επισημαίνει ότι η πολιτική αστάθεια μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πορεία οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκίας, ενώ οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι σοβαρότερες, αν η πολιτική κρίση επεκταθεί χρονικά.
Η Παγκόσμια Τράπεζα αναμένει οικονομική ανάπτυξη 3,9% στην Τουρκία, το 2016.
Οι οικονομικές εξελίξεις εξαρτώνται άμεσα από την ομαλοποίηση της οικονομικής κατάστασης στην Τουρκία, αλλά και τη γενικότερη πορεία των περιφερειακών εξελίξεων, στο επίσης ασταθές γεωπολιτικό της περιβάλλον.