Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ξεκινούν οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.

Από την Πέμπτη 18 Ιουνίου

Από την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015, ξεκινούν οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης, καθημερινά από 18:30 εως 21:30. Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης, προσφέρει την ευκαιρία, σε εργαζόμενους, να αποκτήσουν Απολυτήριο Λυκείου ΚΑΙ πτυχίο της ειδικότητας που επιθυμούν, σπουδάζοντας τις απογευματινές ώρες.

2015-05-28

Οι μαθητές που διαθέτουν ήδη Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο σπουδών ΔΕΝ παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας. Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών τους, αποκτούν μόνον το Πτυχίο της ειδικότητας που ακολούθησαν.
Δικαίωμα εγγραφής στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. έχουν όσοι:
-έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους
-εργάζονται τις πρωινές ώρες ή αναζητούν πρωινή εργασία (διαθέτουν κάρτα ανεργίας).
-ανήκουν σε κατηγορία μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο
Για την εγγραφή στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
-Τίτλοι σπουδών όπως περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους (Το Απολυτήριο Γυμνασίου απαιτείται να είναι πρωτότυπο ενώ για τους υπόλοιπους τίτλους, αρκεί φωτοτυπημένο αντίγραφο.)
-Πιστοποιητικό γεννήσεως ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
-Φωτοτυπία ταυτότητας του μαθητή.
-Δύο πρόσφατες φωτογραφίες του μαθητή.
-Στην περίπτωση εργαζόμενου μαθητή απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη, ή αν πρόκειται για μαθητή που ασχολείται σε δικό του επάγγελμα, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ή υπηρεσίας ότι στη διάρκεια της ημέρας εργάζεται, ή βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα ανέργων.
-Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα, που παρέχεται από το σχολείο.
Για τους ανήλικους μαθητές είναι απαραίτητη η παρουσία του κηδεμόνα για την πραγματοποίηση της εγγραφής.
Μέσα από το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης, δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ 20 Ειδικοτήτων σε 8 διαφορετικούς Τομείς:
Τομέας Πληροφορικής: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ, Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
Τομέας Μηχανολογίας: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού, Τεχνικός Οχημάτων
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού: Τεχνικός Ηλεκτρονικών καιΥπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνικός Αυτοματισμού
Τομέας Δομικών Έργων: Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων: Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης, Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών, Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Τομέας Υγείας & Πρόνοιας: Βοηθός Νοσηλευτή, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης θα συνεχιστούν μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015.
Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο.
Παρακαλούνται οι μαθητές μας να μεριμνήσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης, ώστε να είναι δυνατός ο καλύτερος προγραμματισμός της λειτουργίας του σχολείου.
Περισσότερες πληροφορίες:
Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης, Τ. Τερζόπουλου 150, Τηλ: 2351047985 Fax: 2351047201,
Email: mail@epal-esp-kater.pie.sch.gr