Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

17.000.000 ευρώ για τη μελισσοκομία

Πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας

DSC_00313

Το Πρόγραμμα Βελτίωσης Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας είναι τριετές, εγκρίνεται από την ΕΕ και εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Καν (ΕΚ)1308/2013 (άρθρα 55 -57) του Συμβουλίου. Υλοποιείται σε ετήσια βάση από 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος κατά τα έτη 2014-2016 έχει προβλεφθεί ενίσχυση ύψους 17.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται κατά 50% από Κοινοτικούς και κατά 50% από Εθνικούς πόρους. Για το έτος 2015 η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 5.700.000 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 685/42702/31/03/2014 (ΦΕΚ Β΄ 837) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014-2016». Σε εφαρμογή της παραπάνω ΚΥΑ, δημοσιεύθηκαν οι παρακάτω δράσεις: Δράση 1.3. Εκπαιδεύσεις των Μελισσοκόμων συνολικού ύψους 99.960,00 € και διάρκειας μέχρι τρεις ημέρες. Οι θεματικές ενότητες που θα διδαχτούν είναι: -Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του – Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους -Μελισσοκομικά φυτά – Τροφοδοσία των μελισσοσμηνών -Βασιλοτροφία – Παραγωγή βασιλικού πολτού -Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και καταπολέμησής τους (συμβατικές και εναλλακτικές μορφές αντιμετώπισης) -Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών -Προϊόντα της κυψέλης και συντήρησή τους -Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων -Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) -Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου -Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων -Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) Τα προγράμματα εκπαίδευσης των μελισσοκόμων θα ολοκληρωθούν στις 30 Ιουλίου 2015.

Δράση 1.1. Λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας συνολικού ύψους 1.113.205,00 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η Πιερία (μαζί με την Πέλλα και την Ημαθία) υπάγεται στο Κέντρο Μελισσοκομίας της Δυτικής Μακεδονίας, μαζί με την Φλώρινα, την Κοζάνη, τα Γρεβενά και την Καστοριά.