Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Επιτέλους!

Ολοκληρώθηκε από τα συνεργεία του Δήμου Κατερίνης η συντήρηση και η ασφαλτόστρωση ενός κομματιού του οδικού δικτύου της πόλης, που οδηγεί από την οδό Εθνικού Σταδίου Α΄ΔΑΚ, στην έξοδο της Κατερίνης προς την Εθνική οδό.1

Ο συγκεκριμένος δρόμος εδώ και χρόνια ήταν σε άθλια κατάσταση με πολλές και επικίνδυνες «παγίδες», ενώ για το ποιος έχει την αρμοδιότητα για τη συντήρησή του έριζαν πολλές υπηρεσίες. Την ευθύνη (και το κόστος) τελικά ανέλαβε ο Δήμος Κατερίνης και πλέον οι επισκέπτες της Κατερίνης που εισέρχονται από τον νότιο κόμβο, προσεγγίζουν την πόλη με ασφάλεια αποκομίζοντας τουλάχιστον μια πρώτη καλή εντύπωση.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το έργο «πιστώνεται» στα θετικά που προκύπτουν από την διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου UNDER 19!
Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Κατερίνης, έγινε αντικατάσταση του ασφαλτικού τάπητα, αφού η οδός παρουσιάζει υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους αλλά και αύξηση των αξονικών φορτίων, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων .
Επίσης εκτός από την αποκατάσταση της ασφάλειας των μετακινήσεων, οι παρεμβάσεις αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση των φθορών των οχημάτων, στην εξοικονόμηση καυσίμων, στην μείωση των εκλυόμενων ρύπων αλλά και στην ταχεία απορροή των όμβριων υδάτων από την επιφάνεια του οδοστρώματος.
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από Δημοτικούς πόρους