Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ

Με αφορμή την επίσκεψη του Διοικητή της 3ης ΥΠΕ κ. Γ. Κίρκου στη Κατερίνη την Παρασκευή, παραθέτω τα κρίσιμα σημεία για τη λειτουργία του Νοσοκομείου Κατερίνης θέλοντας να συμβάλω στο διάλογο για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας της Πιερίας. Όπως είναι γνωστό αλλά ελάχιστα έτυχε δημόσιας προβολής μέχρι τώρα, την Παρασκευή ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Γ. Κίρκος ήρθε στη Κατερίνη. Είχε συναντήσεις στο ΚΨΥ Κατερίνης με στελέχη του aΨυχιατρείου στη συνέχεια πήγε στον Ιατρικό Σύλλογο Κατερίνης (εκτενή ρεπορτάζ έγιναν σε ένα Μπλόκ και το Ολύμπιο Βήμα) και ακολούθως θα είχε συνάντηση στο νοσοκομείο Κατερίνης. Στις συναντήσεις στον Ιατρικό Σύλλογο πήγα και εγώ και συνομίλησα για λίγο με τον κ. Κίρκο καθότι γνωρίζω πολλά χρόνια τον Διοικητή της ΥΠΕ. (απ’ όπου και οι σχετικές φωτογραφίες). Παραθέτω λοιπόν τα δυνατά (Πλεονεκτήματα) και αδύνατα σημεία (Μειονεκτήματα) της λειτουργίας του νοσοκομείου Κατερίνης, τις ευκαιρίες και τις απειλές που αυτό αντιμετωπίζει για καλύτερη προσέγγιση της υπάρχουσας κατάστασης της δημόσιας υγείας στο νομό μας. Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. 1.1. Δυνατά Σημεία – Πλεονεκτήματα – Το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης είναι το μεγαλύτερο επαρχιακό νοσοκομείο πλην Θεσσαλονίκης στη Β. Ελλάδα με 450 οργανικές κλίνες και χαρακτηρίζεται «Αξιόπιστο» σε σχέση με την παροχή των Ιατρικών του Υπηρεσιών προς τους ασθενείς/χρήστες, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και με ολοκληρωμένο ψυχιατρικό τομέα 250 κλινών. – Έχει το πρώτο Δίκτυο Ψυχιατρικών υπηρεσιών στην Κοινότητα, και διαθέτει: α) δομές ΜΨΑ τις καλύτερες στην Ελλάδα, β) ένα από τα καλύτερα Αιματολογικά τμήματα σε πανελλήνιο επίπεδο, γ) τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 74 ασθενών από τις καλύτερες σε Επίπεδο Ελλάδος αλλά χωρίς ιατρούς καθώς και δ) Οφθαλμολογικό τμήμα λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης των Οφθαλμολογικών περιστατικών με έμφαση στον καταρράκτη αλλά και αυτό χωρίς ιατρούς. – Το πρώην ΨΝΠΟ έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) με το πρότυπο ISO 9001:2008 μέχρι το 2014. – Ομοίως το HACCP εμπεριέχεται στο ΣΔΠ και η ανανέωση των πιστοποιητικών μετά από επανέλεγχο/επιθεώρηση ισχύει έως το 2014. – Είναι το επαρχιακό Νοσοκομείο με τις περισσότερες κλίνες ΜΕΘ στην Βόρεια Ελλάδα πλην Θεσσαλονίκης (8 κλίνες ΜΕΘ και 4 κλίνες ΜΑΦ) αλλά κλειστές χωρίς ιατρούς, Μονάδα ΤΝ με 74 ασθενείς και Στεφανιαία Μονάδα 4 κλινών) αλλά με μια μόνο ιατρό, με τμήμα πρόληψης καρκίνου του Μαστού και υπερσύγχρονο μαστογράφο που συχνά χαλάει. – Το Καρδιολογικό τμήμα διαθέτει 3 καρδιολόγους & με εξειδίκευση σε Αιμοδυναμικό κέντρο. – Το Αιματολογικό τμήμα είναι ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα το οποίο χαίρει πανελλήνιας και ευρύτερης αναγνώρισης ως προς το έργο του και είναι πηγή αναφοράς ως προς το παραγόμενο έργο αιμοδοσίας που πραγματοποιεί. – Κάθε χρόνο υλοποιούνται σημαντικά ερευνητικά πρωτόκολλα (πολλές φορές σε συνεργασία με φαρμακευτικές εταιρίες) αλλά και άλλες έρευνες όπως η έρευνα σχετικά με την «Άνοια» με το ΑΠΘ η οποία αναγνωρίζεται ως μία από τις πιο σημαντικές έρευνες σε παγκόσμια επίπεδο. – Παρέχεται μετεκπαίδευση του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού εφόσον κριθεί αναγκαία. – Ύπαρξη της Κατ’ οίκον νοσηλείας του ΓΝ Κατερίνης και της Κινητής Μονάδας του Ψυχιατρικού Τομέα με δυνατότητα επίσκεψης σε όλα τα χωριά του Ν. Πιερίας. – Δημιουργία και Λειτουργία Γραφείου Εκπαίδευσης το 2011 με σκοπό την κατάρτιση όλου του προσωπικού αλλά και του Νοσηλευτικού προσωπικού. Επίσης, παρέχεται εκπαίδευση μέσω του πιστοποιημένου Κ.Ε.Κ αλλά και της σχολής ΕΠΑΣ Νοσηλευτών (τώρα ΙΕΚ πλέον). – Είναι το πρώτο νοσοκομείο που εκπόνησε και εφαρμόζει Επιχειρησιακό Σχέδιο Εκπαίδευσης. – Βελτίωση του γενικότερου επιπέδου εξυπηρέτησης του πολίτη/ασθενή, με τη λειτουργία: γραφείου Υποστήριξης του Πολίτη, αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας, αναβάθμισης των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, με τη λειτουργία Απογευματινών Ιατρείων, καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. – Η δημιουργία τμήματος Πληροφορικής έχει στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας. To Τμήμα πληροφορικής παρά την προφανή υποστελέχωση του παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε επίπεδο hardware όλου του εξοπλισμού πληροφορικής του Νοσοκομείου. – Ολοκληρώθηκε η παράδοση του έργου εγκατάστασης του Εργαστηριακού Υποσυστήματος (LIS) και η διασύνδεσή του με το ERP (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) του Νοσοκομείου. Σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Απεικονιστικού Υποσυστήματος (RIS-PACS) και την αντίστοιχη διασύνδεσή του με το ERP το Νοσοκομείο θα έχει αποθηκευμένο σε ψηφιακή μορφή το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των εξετάσεων που διενεργούνται. – Σημαντική είναι η πρωτοποριακή εφαρμογή τεχνικών λύσεων τόσο σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας όσο και σε πανελλαδικό, όπως π.χ. με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των Κέντρων Υγείας και 70 περίπου Π.Ι. ευθύνης του Νοσοκομείου μας με την προμήθεια του αναλογούντος φορητού εξοπλισμού και την υλοποίηση ασύρματων συνδέσεων διαδικτύου αλλά και με την μεταφορά μέρους του φόρτου της κίνησης προς το διαδίκτυο σε άλλους παρόχους. – Το ΓΝ Κατερίνης-Ψυχιατρικός Τομέας από το 2012 έχει πλέον ισοσκελισμένο Προϋπολογισμό, πλην της μισθοδοσίας του προσωπικού. – Η διατήρηση του φαρμακείου προνοιακών ασθενών στο πρώην Ψυχιατρείο στην οδό Μαρτίου. – Η διατήρηση των Εξωτερικών Ιατρείων στην οδό 25ης Μαρτίου. 1.2. Αδυναμίες – Μειονεκτήματα – Οι ελλείψεις σε Ιατρικό προσωπικό και μερικώς σε Διοικητικό Προσωπικό (π.χ. ειδικότητες πληροφορικής). – Βασικό μειονέκτημα είναι η δύσκολη πρόσβαση στο Γ.Ν. Κατερίνης εξαιτίας του κακού οδικού δικτύου (θα μετατραπεί σε πλεονέκτημα με την άμεση σύνδεση με την περιφερειακή οδό, όπως προβλέπεται από το ρυθμιστικό της Κατερίνης). – Η παλαιότητα των κτιρίων (του Ψυχιατρείου), η διασπορά/κατακερματισμός των κτιρίων των δομών ΜΨΑ χωρίς να υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ αυτών, αλλά και της δομής του Νοσοκομείου, έχει σαν αποτέλεσμα τη δυσλειτουργικότητα τόσο για τους ψυχικά ασθενείς / χρήστες όσο και για τους εργαζομένους, αλλά επηρεάζει και την «ποιοτική» παροχή υπηρεσιών. – Η μη ύπαρξη Κ.Υ. Αστικού τύπου για την Κατερίνη, τώρα που το ΓΝ Κατερίνης βρίσκεται 6 χλμ έξω από την πόλη της Κατερίνης. – Ο υφιστάμενος ξενοδοχειακός και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός χαρακτηρίζεται ως άριστος και ανταποκρίνεται στο «κύρος», στη «φήμη» και στην «αξιοπιστία» του Νοσοκομείου, έχει όμως αυξημένο κόστος συντήρησης και πολλές φορές δημιουργεί κενά λειτουργίας μέχρι την εξεύρεση και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επαναλειτουργία του, καθώς έχουν λήξει οι συμβάσεις συντήρησης από την κατασκευή του, και το προσωπικό δεν έχει ακόμα εκπαιδευτεί για να αναλάβει ολοκληρωτικά τη συντήρησή του. – Τεχνική Υπηρεσία: Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, λόγω σημαντικής έλλειψης εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, καθώς η κτιριακή υποδομή είναι ακόμα νέα και τώρα αρχίζουν να εμφανίζονται τα προβλήματα. Για το λόγο αυτό ο βαθμός συντήρησης των παραπάνω δεν θεωρείται ικανοποιητικός με ίδια μέσα χωρίς σύμβαση με εργολάβο συντήρησης Η/Μ. Παρόλα αυτά, σχεδιάζεται την εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού με ίδια μέσα. – Υψηλό κόστος λειτουργίας ορισμένων τμημάτων και κλινικών λόγω μη ύπαρξης τμηματικών προϋπολογισμών και απολογισμών, καθώς και μη εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής μέχρι πρόσφατα. – Δεν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα σε όλο τα φάσμα των υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Η χρήση τους γίνεται κατ’ εξαίρεση σε ορισμένα τμήματα/κλινικές με πρωτοβουλία των εκάστοτε προϊσταμένων. – Δεν εφαρμόζονται συγκεκριμένα πρότυπα «Υγιεινής & Ασφάλειας» ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των εργαζομένων, καθώς αποχώρησε παραιτούμενος ο αντίστοιχος ιατρός (παθολόγος-ιατρός εργασίας). – Υπάρχει εξοπλισμός πληροφορικής τόσο σε επίπεδο ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και δικτυακός αλλά μερικώς πεπαλαιωμένος που χρήζει αντικατάστασης ή/και αναβάθμισης. – Αναφορικά με την στελέχωση της Τμήματος Πληροφορικής είναι επιτακτική η ανάγκη αύξησης των οργανικών θέσεων και μετάταξη του πρώην προϊσταμένου πληροφορικής από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία κακώς μετατάχθηκε πρόσφατα. – Δεν υπάρχει εγκατεστημένη η εφαρμογή του ιατρικού φακέλου του ασθενούς, η οποία σε συνδυασμό με το υπόλοιπο ERP αλλά και τα εφαρμοσμένα έργα του Εργαστηριακού Υποσυστήματος (LIS) και του Απεικονιστικού Υποσυστήματος (RIS-PACS) θα μπορούσε να περιλαμβάνει συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες της ιατρικής αναφοράς με αποτελεσματικό τρόπο και θα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών με σκοπό την παροχή καλύτερης και ποιοτικότερης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον ασθενή. – Η ύπαρξη ταυτόχρονα διπλών αντίστοιχων υπηρεσιών που λειτουργούν αυτόνομα ακόμα. 1.3. Ευκαιρίες – Διευκόλυνση της πρόσβασης στους πολίτες στην παροχή υπηρεσιών υγείας, μέσω της δημιουργίας Κ.Υ. Αστικού τύπου στα σημερινά Πολυιατρεία του ΙΚΑ (ΕΟΠΥΥ), και βελτίωσης του οδικού δικτύου πρόσβασης στο νέο Νοσοκομείο. – Διαθεσιμότητα χώρου, λόγω μη 100% κάλυψης του δομημένου χώρου των οικοπέδων του παλιού Νοσοκομείου, με αποτέλεσμα την επεκτασιμότητα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου με τη δυνατότητα μεταφοράς δομών με σκοπό να αναπτυχθούν και να εγκατασταθούν νέες ή υφιστάμενες υπηρεσίες σ’ αυτό (έχει ήδη χρηματοδοτηθεί γι” αυτό από τη ΔΨΥ). – Ενίσχυση και Αναβάθμιση του Ε.Κ.Α.Β και βελτίωση της συνεργασίας του με το Νοσοκομείο. – H αύξηση του προσδοκώμενου μέσου όρου ζωής, η οικονομική κρίση καθώς και η υγειονομική ασφάλιση των μονίμως διαμενόντων οικονομικών μεταναστών έχει αποτέλεσμα την συνεχόμενη αύξηση της ζήτησης για παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες/χρήστες. – Δυνατότητα εισαγωγής και εφαρμογής προτύπων «Συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας» Ιατρικών, Νοσηλευτικών και Διοικητικών υπηρεσιών στο σύνολο του νοσοκομείου. Τώρα εφαρμόζεται μόνο στην Ψυχιατρικό Τομέα (πρώην ΨΝΠΟ). – Δυνατότητα εισαγωγής και εφαρμογής «Σύγχρονων Μορφών Διοίκησης» καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη του «Πληροφοριακού Συστήματος» με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία και οργάνωση του νοσοκομείου καθώς και της διαχείρισης των οικονομικών πόρων. – Δημιουργία και άμεση λειτουργία μονάδας ΜΕΘ και ΜΑΦ. Μόνο οι ιατροί λείπουν. – Δυνατότητα δημιουργίας χειρουργείου μίας ημέρας. 1.4. Κίνδυνοι – Απειλές – Η «Φήμη» και η «Καταξίωση» ως Γενικού Νοσοκομείου Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης το οποίο πραγματοποιεί επιτυχώς «κλασικές επεμβάσεις» αλλά και παροχή «κλασικών υπηρεσιών» Β΄βαθμού έχει τροθεί πλέον. – Συνεχής συρρίκνωση του φάσματος των προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών. – H αύξηση των ειδικών ομάδων πληθυσμού (αλλοδαποί οι οποίοι προέρχονται κυρίως από Βαλκανικές & Παρευξείνιες χώρες καθώς και από χώρες της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης), με αποτέλεσμα την επανεμφάνιση παλαιών νοσημάτων όπως: Φυματίωση, Ηπατίτιδα, Μηνιγγίτιδα, καθώς και αύξηση των ατυχημάτων κακώσεων κυρίως λόγω των τροχαίων ατυχημάτων στο πλησίον οδικό δίκτυο της ΠΑΘΕ, αλλά και αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας λόγω της κρίσης. – Μεγάλες καθυστερήσεις στην είσπραξη εσόδων κύριας δραστηριότητας – απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταμεία. – Καθορισμός της χρέωσης των Νοσηλίων προς τους ασθενείς /χρήστες από το κράτος σε πολύ χαμηλές τιμές. – Αυξανόμενες απαιτήσεις ασθενών/χρηστών αλλά και των συνοδών τους ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας των δημόσιων νοσοκομείων σε ειδικότητες ιατρών που σήμερα δεν υπάρχουν στην επαρχία ή αν υπάρχουν δεν εφημερεύουν καθημερινά. – Κίνδυνος να κλείσουν ή να υπολειτουργούν σημαντικά τμήματα λόγω έλλειψης ιατρών (π.χ. Οφθαλμολογικό, Ορθοπεδικό, ΜΤΝ, κλπ). – Εμφάνιση εναλλακτικών μορφών παροχής υγείας (Ιδιωτικά Διαγνωστικά κέντρα, εταιρίες παροχής πρώτων βοηθειών και κατ’ οίκον νοσηλείας). – Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η σύντομη απαξίωση ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού. – Έλλειψη ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας δημόσιας υγείας στη χώρα σήμερα (ΠΕΔΥ). – Η κάλυψη των ασθενών στο Ψ.Ν.Π.Ο. που είναι άποροι ή οικονομικά αδύνατοι οι οποίοι καλύπτουν το 65% των ημερών νοσηλείας και το 67% της κατανάλωσης φαρμάκων. 108 άποροι ασθενείς από τους 163 ασθενείς που νοσηλεύονται στις δομές ΜΨΑ. – Χωρίς το Ψυχιατρείο το Νοσοκομείο Κατερίνης θα είχε ήδη κλείσει λόγω έλλειψης προσωπικού.