Τα Ολύμπια Νέα

Αθλητισμός

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Ύστερα από την 5η/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Π.Σ. ΝΕΦΕΛΕΣ το Δ.Σ.logo_nefelesfc Σ Υ Γ Κ Α Λ Ε Ι

Την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της για την 13-6-2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ν. Πιερίας οδός Κρέσνας 28, στην Κατερίνη, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1.-Παρουσία μελών. 2.-Εκλογή προέδρου Γενικής Συνέλευσης για την διεύθυνση των συζητήσεων και δύο (2) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών. 3.- Διοικητικός απολογισμός περιόδου 2013-2015 4.- Οικονομικός απολογισμός έτους 2014 5.-Διάφορα – Προτάσεις. 6.-Εκλογή εφορευτικής επιτροπής. 7.-Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 15-6-2015 στον ίδιο χώρο και ώρα 7:00 μ.μ. και με οποιονδήποτε αριθμό παρευρισκομένων μελών. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την εξελεγκτική επιτροπή να καταθέσουν τις αιτήσεις έως την Παρασκευή 12-6-2015 και ώρα 8:00 μ.μ. ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nefelesfc@yahoo.gr η με αίτηση σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Σημέλα Σιδηροπούλου
Η Γ. Γραμματέας
Αθηνά Παπά