Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Ρυθμίστε τις οφειλές σας

Δήμος Δίου ΟλύμπουSONY DSC

Μέχρι τις 26 Ιουνίου η προθεσμία

Τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους προς το Δήμο Δίου Ολύμπου, υπενθυμίζει ο Δήμος σε όσους έχουν αφήσει ανεξόφλητους λογαριασμούς. Η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων, είναι η 26η Ιουνίου.

Σε εφαρμογή του Ν.4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», παρέχετε η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης του συνόλου των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 26/05/2015 συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήµα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύµφωνα με το ν. 1337/1983.
Πιο συγκεκριμένα, οι παραπάνω οφειλές προς το Δήμο Δίου Ολύμπου δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται μετά από επιλογή του οφειλέτη, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 20 ευρώ. Αναλόγως του αριθμού των δόσεων που θα επιλεγεί, θα υπάρχει και η αντίστοιχη απαλλαγή από προσαυξήσεις, με ανώτατο όριο απαλλαγής σε ποσοστό 100% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής και με κατώτατο όριο σε ποσοστό 30% σε περίπτωση επιλογής καταβολής της οφειλής σε 91-100 δόσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα 2352350152, 2352350151, 2352350118.
Να σημειωθεί ότι η παράταση της ρύθμισης οφειλών ισχύει για οφειλέτες όλων των δήμων.