Τα Ολύμπια Νέα

Τοπικά Νέα

Νέο τμήμα στη Ρητίνη

 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κατερίνης1

Υλοποιήθηκε ακόμα ένα νέο τμήμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κατερίνης το οποίο γίνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το νέο τμήμα πραγματοποιείται στην Τοπική Κοινότητα Ρητίνης με θέμα: «Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά»

Όπως επισημαίνει στη δήλωσή της η αρμόδια εντεταλμένη σύμβουλος Ροδή Ελευθεριάδου- Μελετλίδου: «Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ρητίνης Ζάχο Βασίλειο και του κατοίκους της που αγκάλιασαν το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κατερίνης. Το πρόγραμμα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά προσέφερε πολλαπλά οφέλη στους κατοίκους της Ρητίνης όχι μόνο σε συναισθηματικό επίπεδο θυμίζοντας τους τα σχολικά τους χρόνια αλλά και σε γνωστικό επίπεδο μαθαίνοντας νέες εναλλακτικές καλλιέργειες και τους τρόπους χρήσης τους».